Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil åk 8

Skapad 2014-08-13 16:07 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Inom arbetsområdet "Hälsa och livsstil" utgår vi denna termin från begreppet "en hållbar framtid". Detta är inget som enbart hör till ämnet idrott och hälsa. Tvärt om, det är ett begrepp som är stort och som rör många områden i vårt samhälle och därmed också många av dina skolämnen. Inom idrott och hälsa-ämnet fokuserar vi på vad som krävs för en hållbar framtid vad gäller människors hälsa, kost och rörelse.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i arbetsområdet "hälsa och livsstil" är att du...

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Undervisning och arbetssätt

I arbetet med "hälsa och livsstil" kommer du att få lära dig om olika definitioner av hälsa. Vi kommer bland annat att diskutera om hälsa kan innebära olika för olika individer och vi kommer att prata om effekter av olika livsstilar.

Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa ligger i fokus i detta arbetsområde. 

Du ska arbeta enskilt, i par eller i en grupp om max tre elever. Ni väljer något område som intresserar er och tar reda på fakta kring detta. Ni ska utgå från en frågeställning i ert arbete. Hur ert arbete ska redovisas väljer ni själva, men det ska presenteras på något vis. Titta noga på kopplingarna till kursplanen nedan. Minst 2 av de 3 punkterna ska ni beröra i ert arbete.

Tips på frågeställningar att utgå ifrån: 

- Hur samverkar och påverkar olika faktorer din hälsa och andras hälsa?

- Vilken betydelse har kosten för den fysiska förmågan?

- Hur lever vi idag? Vad påverkar våra val (individuellt och/eller globalt) och vilka konsekvenser får olika livsstilar på hälsan?

Ord och begrepp som passar att använda i arbetet:

 • rörelse
 • fysisk aktivitet
 • fysisk förmåga
 • kost
 • hälsa
 • samband
 • kön
 • genus
 • ekonomi
 • tillgänglighet
 • traditioner
 • familjen
 • individ
 • globalt

Arbetsområdet pågår vecka 35-38.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna diskutera hur aktiviteter, kost och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Hur går bedömningen till?

Bedömningen av arbetet sker genom den redovisning som du eller din grupp gör tillsammans. 

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil: "En hållbar framtid" åk 8

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: