Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati med lagar och regler

Skapad 2014-08-13 18:07 i Nödingeskolan Ale
Ett arbete om demokrati, lagar och regler. Om hur Sverige styrs och hur det kan se ut i andra länder.
Grundskola 6 Samhällskunskap
I Sverige får vi vara med och rösta om vem som ska bestämma men har det alltid varit så? Och hur kan det se ut i andra länder?

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

 • skillnaden mellan demokrati och diktatur samt veta vilken som gäller i Sverige.
 • hur demokratiska beslut fattas
 • berätta om hur Sverige styrdes förr.
 • berätta om hur val till riksdag går till
 • veta vilka politiska partier som finns i riksdagen.
 • varför vi har lagar och regler
 • några olika lagar
 • hur man kan visa vad man tycker

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisning:

Du kommer få lära dig hur ett demokratiskt val går till och vilka olika partier man kan rösta på. Du kommer även få lära dig om hur det såg ut i Sverige förr samt vad en diktatur är.

Du kommer få lära dig genom att vi tittar på filmer som handar om demokrati och diktatur. Vi kommer även att läsa en del texter enskilt och tillsammans. Vi kommer att diskutera mycket i helklass samt i mindre grupper.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

 • berätta om skillnader mellan demokrati och diktatur samt hur ett demokratiskt val går till.
 • berätta om hur demokratiprocessen såg ut förr i Sverige
 • redogöra för vilka olika politiska partier det finns
 • ge förslag på hur man kan visa vad man tycker
 • berätta om varför vi har lagar och regler
 • redogöra för några lagar som vi har

Du kommer få redovisa genom att delta i samtal, diskussioner och klassråd samt genom att skriftligt visa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: