Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/SV - 9C - VAL 2014

Skapad 2014-08-13 20:16 i Gillboskolan Sollentuna
Vi kommer under ca tre veckor att jobba med valet 2014. Du kommer att "tillhöra" ett politiskt parti, bli expert i ett antal frågor utifrån partiets ideologier. Du ska tillsammans med en klasskompis möta två par från två andra partier och debattera de frågor ni har blivit experter på. UPPGIFT: Utifrån olika politiska partier argumentera olika politiska frågor. - Utbildning - Försvar - Arbetslöshet/arbetsmarknad - Ekonomi/skatter - Jämlikhet/jämställdhet Partier - Moderaterna, Centerpartiet, FI, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, KD. 1. Hitta fakta, läs in er och bli experter på ert partis åsikter kring ovanstående frågor. 2. Försök att kunna kritisera det andras partiets åsikter och att bemöta det andra partiets åsikter kring er politik. Ni kommer att få alla lektioner i SO och svenska till ert förfogande, Peter och Kristina kommer löpande att stämma av med er och stötta er med det ni behöver. Ni ska spela in er debatt och Peter eller Kristina kommer att vara med under inspelningen. Ni ska vara redo att debattera/diskutera era frågor den 11 och 12 september, 2014.
Grundskola 9 Samhällskunskap SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer under ca tre veckor att jobba med valet 2014. Du kommer att "tillhöra" ett politiskt parti, bli expert i ett antal frågor utifrån partiets ideologier. Du ska tillsammans med en klasskompis möta två par från två andra partier och debattera de frågor ni har blivit experter på.

Utifrån olika politiska partier argumentera olika politiska frågor.

- Utbildning

- Försvar

- Arbetslöshet/arbetsmarknad

- Ekonomi/skatter

- Jämlikhet/jämställdhet

1. Hitta fakta, läs in er och bli experter på ert partis åsikter.

2. Försök att kunna kritisera det andras partiets åsikter och att bemöta det andra partiets åsikter kring er politik.

Innehåll

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav):

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du....

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Mål från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna....

Avsnitt 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: