Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-14 NO åk:4 - Mange magnet

Skapad 2014-08-13 20:47 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 34 t.o.m. vecka 38 kommer vi arbeta med magnetism (NO).
Grundskola 4 Fysik
Under vecka 34 t.o.m. vecka 38 kommer vi arbeta med magnetism.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

se nedanför...

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Området kommer innehålla:

 se nedanför...

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

-Genomförande av undersökningar.

-Labbrapporter.

-Muntliga diskussioner

kopplade till följande kunskapskrav (se nedanför):

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Konkretisering av mål

Målet med området är att du ska kunna genomföra undersökningar enligt instruktioner. Du ska även dokumentera/resonera kring det som sker och då använda vissa grundläggande fysikbegrepp.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

-Läsa texter och svara på frågor både i helklass och enskilt.

- Faktan fås genom genomgångar, film och faktaböcker.

-Planera och genomföra undersökningar både i helklass och enskilt.

-Träna på att formulera labbrapporter både i helklass och enskilt.

Dokumentation

All dokumentation kring mål och bedömning sker i Unikum!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: