Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val, partier och styrelseskick - ht 14

Skapad 2014-08-14 09:05 i x Banslättsskolan Botkyrka
I arbetsområdet arbetar eleverna med politiska partier, val samt riksdag och regering.
Grundskola 5 Samhällskunskap
...

Innehåll

Förankring i läroplanen - Förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll, Lgr11


Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med politiska partier, val, riksdag och regering. Eleverna kommer att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Eleverna kommer också få öva på att ta ställning i olika frågor, och kunna delge andra vilken ståndpunkt de har samt lyssna och acceptera andras åsikter.

Bedömning; vad och hur.

I bedömningen kommer vi att se att eleven kan ta ställning till olika frågor samt förklara varför de tycker som de gör. Eleven förväntas även kunna förklara hur val till riksdag går till, kunna berätta något om de politiska partier vi har samt känna igen partiledare och partisymboler. Bedömning kommer att göras både genom skriftliga uppgifter samt genom att vi lyssnar på elevernas ståndpunkter, de frågor och det kunnande de visar under arbetets gång. 

Kunskapskrav, Lgr11

Följande kunskapskrav från Lgr11 arbetar detta arbetsområde mot.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: