Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1

Skapad 2014-08-14 09:30 i x Banslättsskolan Botkyrka
Grundskola 1 Musik
...

Innehåll

Förankring i läroplanen - förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Arbetssätt och undervisning

I musiken kommer vi att:

-sjunga olika sånger och visor som har anknytning till våra olika årstider och traditioner däribland sommarsånger och julåsånger.
-sjunga nationalsången.
-sjunga unisont (alla tillsammans).
-titta och lyssna på olika instrument framförallt instrumenten i en  symfoniorketster samt prata om dirigentens roll
-öva på att hålla takten
-lyssna till olika musikgenrer, t ex jazz, klassiskt, hårdrock.
-genom bild, dans eller ord uttrycka olika känslor vi får när vi lyssnar på olika slags musikgenrer
-göra olika rörelselekar
-ha framträdanden

Bedömning vad och hur

Vi bedömer din förmåga att
 • delta i gemensam sång, såsom rörelsesånger och traditionella barnvisor
 • kunna sjunga i takt till musiken
 • känna till några instrument
 • kunna uttrycka dina känslor genom bild, dans eller ord
 • känna till några olika musikgenrer

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser

Mu
Musik åk1 vt13

Musik

Förväntade kunskaper
Eleven deltar aktivt och sjunger på lektionerna.
Eleven kan gå eller klappa i takt till musiken.
Eleven känner till några olika musikinstrument.
Eleven kan uttrycka känslor om egna musikupplevelser genom bild, dans eller ord.
Eleven känner till några olika musikgenrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: