Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och utbildning

Skapad 2014-08-14 09:48 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Under detta läsår kommer vi jobba med arbetsliv och samhällets ekonomi. Vi kommer gå igenom hur samhällets arbetssektorer samt faktorer påverkar samhällets ekonomiska struktur. Familjen och företagens ekonomi kommer även behandlas. Vi kommer även att jobba med mänskliga rättigheter, vilka är det och vad fyller de för funktion?
Grundskola 9 Samhällskunskap

Innehåll

Syfte - Varför?

 

Centralt innehåll - Vad?

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att arbeta med klassrumsdiskussioner i helklass och i smågrupper. Vi kommer att konkretisera begrepp kopplade till samhällsekonomi och arbetsliv. 

Begrepp att förstå: Fortbildning, Arbetstagare, Arbetsgivare, Sociala avgifter, Produktion, Service, Offentlig sektor, Privat sektor, Multinationell, Koncern, Privatisering, Kooperation, Fackförening, Strejk, Lockout, Fysisk och psykisk arbetsmiljö, Skyddsombud, Svenskt näringsliv, Lönediskriminering, Hierarki, Karriär, JO.

 

v 2-10 Arbetsliv och utbildning.

v.2 Läs s.124-125 och svara på frågor

v.3 s.126-128 Arbetsmarknaden

v.4 s.130-134  Spelregler på arbetsmarknaden.

v.5 s.130-134 Spelregler på arbetsmarknaden.

v.6 s.135-137 Att välja utbildning och yrke, svara på frågorna på s. 137

v.7 s.137-141 Förhållanden inom utbildning och arbetsmarknad

v.8 s.137-141 Förhållanden inom utbildning och arbetsmarknad.

v.9 sportlov

v.10 Inlämning av intervju

 

 

Examinationer: Du skall intervjua en vuxen som arbetar eller ha arbetat under en längre tid. Du kommer att få frågor att ställa och utifrån dem ska du färdigställa en text som visar personens arbetsliv från studier till idag.

Hemuppgift:

 

Hemuppgift Arbetsliv 9ab 

 

Du ska intervjua någon vuxen, en förälder, vuxna syskon, lärare, mormor/morfar eller annan lämplig person inför denna uppgift. Du ska ta reda på följande: 

 • -Hur och varför valde hen just det yrket hen har idag? 

 • -Hur har hens skolgång sett ut? 

 • -Hur har hen kommit dit hen är idag och vilka yrken har hen tidigare haft? 

 • -Vem äger hens arbetsplats? 

 • -Vilket fackförbund tillhör hen och varför just det fackförbundet? 

 • -Hur ser arbetsmiljön ut på hens arbetsplats och vem har ansvar för att den är bra, finns det ett skyddsombud? Följs arbetsmiljölagen (AMS)? 

 • -Finns det någon jämställdhetspolicy på hens arbetsplats och hur efterföljs den? 

 

Inlämningen ska vara högst 3 dataskrivna sidor lång, skriven med Times New Roman eller Calibri och teckenstorlek 12 punkter.

Använd dig av ord och begrepp som är centrala för detta arbetsområde i Samhällskunskap (kapitel "Samhällsresurser och fördelning" se de centrala begreppen s.143) 

Inlämning senast v.10. Endast digitalt. 

Lycka till! 

 

Lycka till!  

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: