Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English grammar År 9

Skapad 2014-08-14 09:48 i Pysslingen Skolor Rotundaskolan Pysslingen
Vi arbetar med ett urval av engelsk grammatik för att få en större förståelse för det engelska språket och dess uppbyggnad. Vi kommer att ha genomgångar och eleverna kommer arbeta med olika övningar kopplade till dessa genomgångar. Vi avslutar det hela med en avstämning där elevernas kunskaper bedöms.
Grundskola 9 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och får tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skift. Genom att eleverna får ta del av den engelska grammatiken på olika sätt ges de möjlighet att utveckla en förståelse för det engelska språkets uppbyggnad.

Innehåll

Det här gör vi:

Ni kommer under fem veckor få ta del av olika områden ur den engelska grammatiken genom genomgångar, samt få arbeta med övningar kopplade till dessa. Ni kommer även få hålla era egna lektioner med hjälp av educreation. Vi avslutar momentet med en avstämning som är baserad på era egna lektioner. Ni kommer sammanlagt få fem veckor på er. 

Dessa områden kommer vi att arbeta med:

* Obestämd artikel
* Substantiv (singular och plural)
* Genitiv
* Adjektiv
* Räkneord
* Pronomen (personliga, possessiva, demonstrativa, relativa, reflexiva och frågepronomen)
* Some- och Any-ord
* Verb (regelbundna, oregelbundna och olika tidsformer) 
* Hjälpverb (can och must)
* Ordföljd
* Frågekostruktioner

 

 

Syfte:

Genom att få arbeta med engelsk grammatik får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda sig av det engelska språket på ett korrekt sätt, både muntligt och skriftligt. Att få en större förståelse för det engelska språkets uppbyggnad skapar en större säkerhet hos eleverna så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Målet med undervisningen:

* Utöka sina kunskaper i engelsk grammatik.

* Utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Bedömning:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: