Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och livsfrågor år 7

Skapad 2014-08-14 10:36 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Område där vi undersöker hur vår identitet skapas, vilka som är de centrala värderingarna och de viktigaste livsfrågorna. Detta kopplas till populärkultur och nya religiösa rörelser.
Grundskola 7 Religionskunskap
Vi skall arbeta med hur vi blir den vi är. Vad en livsfråga är för något och hur t.ex. film lär oss saker som vi kanske inte alltid märker.

Vi undersöker också olika rörelser som ger människor grupptillhörighet och om dessa har samma värderingar som skolan.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer börja undervisningen med att lära oss vad vi har för identitet och hur denna formas. Vi skall också försöka ta reda på vad en livsfråga är.

Det kommer sedan bli ett arbetsmoment där ni skall undersöka hur film, religion och livsfrågor hör ihop.

Momentet avslutas med ett pararbete där ni skall undersöka en ny religiös rörelse och försöka ta reda på om rörelsen stödjer de grundläggande värderingar som finns i svenska skolan.

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Redovisning

Uppgiften redovisas med två uppgifter.

1, En hemläxa där eleven skall göra en filmanalys och försöka förklara hur filmen påverkar vår identitet och vår syn på livsfrågor. 


2, Ett pararbete där eleverna skall undersöka en ny religiös rörelse, hur den fungerar samt om den på ett positivt eller negativt sätt påverkar medlemmarnas identitet i relation till skolans värderingar.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Uppgifter

 • Religion - Identitet och Livsfrågor

 • Religion - Identitet och livsfrågor

 • Religion - Identitet och Livsfrågor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: