Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk - Matteborgen 4B

Skapad 2014-08-14 11:08 i Ödmarks skola Halmstad
I det här kapitlet kommer vi jobba med bråk. Vi kommer lära oss om begreppen störst/minst bråk, hel, halv, tredjedel, fjärdedel, etc.
Grundskola 4 – 5 Matematik
I det här kapitlet kommer vi jobba med bråk. Vi kommer lära oss om begreppen störst/minst bråk, hel, halv, tredjedel, fjärdedel, etc.

Innehåll

Syfte

Se nedan

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Mål

Eleven ska:

- kunna läsa och skriva bråk

- kunna avläsa bilder av bråk

- veta hur många delar det går på en hel

- kunna storleksordna bråk

Matriser

Ma
Bråk - Matteborgen

Mål:

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
Du kan
- kunna läsa och skriva bråk
- kunna avläsa bilder av bråk
- veta hur många delar det går på en hel
- kunna storleksordna bråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: