Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Velour-Figur År 8 Vecka 36-47

Skapad 2014-08-14 12:28 i x Kvarnhagsskolan Botkyrka
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska skapa en valfri fantasifigur med hjälp av inspirationsmaterial.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll enligt LGR 11:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala begrepp

 • Velour
 • Stretch
 • Pincett
 • Stoppning- syntetisk vadd
 • Tät sick-sacksöm

Bedömning

Matriser

Sl
Delmål för att nå kunskapskraven: År 8 Velour-Figur

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Praktiskt arbete.
Du kommer att kunna planera och rita en skiss på din blivande produkt.
Du kommer att kunna välja en form till ditt arbete med hänsyn till målet med produkten.
Du kommer att kunna använda redskap och material för att kunna skapa delarna till din produkt.
Du kan testa hur olika tekniker av handsömnad påverkar resultatet av din produkt.
Du kan testa hur du kan få ett personligt uttryck på din produkt t. ex mun, näsa och ögon.
Teoretisk arbete
Du ska med handledning kunna förklara och utvärdera hur du följde din skiss till din färdiga produkt.
Du ska kunna förklara och använda begrepp såsom velour, stretch, pincett, stoppning/vadd...
Du ska kunna analysera och värdera ditt arbete.

Sl
Aktiviteter för att nå delmålen År 8 Velour- Figur

Aktivitet - delmål 1
Du utvecklar en idé utifrån erbjudet inspirationsmaterial samt skissar och dokumenterar ditt arbete i loggboken.
Aktivitet - delmål 2
Du förbereder ditt arbete med hjälp av din arbetsbeskrivning, kalkering av mallar och tygval.
Aktivitet - delmål 3
Du använder tyg och övriga redskap på ett fungerande sätt och ser till att arbetet leder framåt.
Aktivitet- delmål 4
Du använder nål och tråd och ser till att alla delar blir monterade till ett färdigt arbete.
Aktivitet- delmål 5
Du bestämmer dig för vilka olika hantverkstekniker du ska använda dig av för att uttrycka en egen personlighet till din figur.Du ser till att din figur blir färdig.

Sl
Velour-Figur 7-9

F
E
C
A
Praktisk
Har ännu ej uppnått kunskapskraven för E
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa en velour-figur i materialet velour utifrån skriftliga instruktioner. . I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa en velour-figur i materialet velour utifrån skriftliga instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa en velour-figur i materialet velour utifrån skriftliga instruktioner I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Teoretisk
Har ännu ej uppnått kunskapskraven för E
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvallitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: