👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROLLER, INFORMATION, OPINION

Skapad 2014-08-14 13:02 i Lorensberga F-6 Ludvika
Ämnesintegrerat arbetsområde om roller, information och opinion.
Grundskola 6 Bild Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Vi arbetar ämnesövergripande med roller, information och opinion; hur "ska" man vara? Vilka budskap når oss i det dagliga livet och hur ska man tänka kring det? Hur kan man påverka och bli påverkad?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

VI ska lära oss om information och nyheter, om massmedias roll och om vilka regler som gäller i media.
Vi ska också lära oss om marknadsföring och reklam, hur den speglar samhället och hur vi påverkas.
Vi repeterar regler för yttrandefrihet; rättigheter och skyldigheter.
Vi lär oss om stereotyper och olika typer av roller i samhället.
Vi lär oss också mer om sociala media.
Vi lär oss mer om ämnesord och -begrepp.

Slutligen lär vi oss om källkritik; Vad är sant och hur vet man det?

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att använda oss av Gleerups läromedel i Samhällskunskap; läsa, diskutera och arbeta med ord, begrepp och innehållsfrågor.
Vi kommer att se filmer (sli.se); diskutera och jämföra med det vi läst, sett och upplevt.
Vi kommer att använda oss av tidningsnyheter, artiklar etc. för att diskutera källor, syfte, budskap etc.
Vi kommer att analysera och jämföra reklambilder utifrån analysschema.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna göra en enkel analys av en reklambild utifrån analysshcema.
Du ska kunna göra en enkel analys av en nyhetstext och då ta källkritiska hänsyn.
Du ska kunna förklara och använda relevanta ord och begrepp på ett korrekt sätt.
Du ska kunna redogöra för faktainnehållet i arbetsområdet.

Hur du får visa vad du kan:

Du övar och gör sedan en egen analys av en reklambild utifrån analysschemat.
Du övar och gör sedan en egen analys av en nyhetstext.
Du övar och redovisar sedan faktainnehåll och ord/begrepp i ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6