Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk7 Sh Val 2014

Skapad 2014-08-14 14:27 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 7 Samhällskunskap
I september är det val i Sverige. Alla som har fyllt 18 har rätt att rösta. Du kommer att få rösta i skolvalet.

Varför röstar vi? Hur går det till? Vad röstar vi på?

Lär dig mer i arbetsområdet Val 2014!

Innehåll

Val 2014 ht 14

Mål för elev

Du ska förstå begreppen demokrati och diktatur.

Du ska veta hur man kan påverka beslut i ett demokratiskt samhälle.

Du ska ha kunskaper om hur Sverige styrs.

Du ska kunna rösta.

Du ska kunna granska och värdera politiska partier.

Innehåll

Vilket innehåll som avses. Lyft text ur centralt innehåll i Lgr 11 och klistra in här. Specificera texten vid behov.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Genomförande

Under terminens första veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet Val 2014. Vi kommer att ha genomgångar: om hur Sverige styrs, om demokrati-diktatur, om hur vi kan påverka. Du kommer att delta i ett grupparbete om politiska partier. Vi kommer att träna på hur det går till att rösta.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper om valet och om hur Sverige styrs när du redovisar grupparbetet, går och röstar, deltar i skriftliga förhör och diskussioner. 

 

 

Kursplanemål

Lyft mål/strecksatser ur syftestexten i Lgr 11 som varit utgångspunkt för ”Mål för elev” och klistra in här.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Matriser

Sh
åk7 Sh Val 2014

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden, processer och samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden, processer och samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden, processer och samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: