Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och partier åk 5

Skapad 2014-08-14 15:52 i Brandthovdaskolan Västerås Stad
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Söndagen den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Det skall du få lära dig mer om i det här avsnittet.

Vi skall också läsa om olika styrelseskick, vad som kännetecknar ett demokratiskt samhälle, Sveriges politiska system, riksdag och regering. Vi skall studera var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • se på filmer
 • läsa faktatexter
 • skriva egna faktatexter
 • göra muntlig redovisning för klassen

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Målet med arbetsområdet

Målet är att du ska få kunskaper om hur en demokrati fungerar, det svenska valsystemet, politiska partier och vilka möjligheter du har som medborgare att påverka samhället.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom att delta i klassrumsdiskussioner, genomföra skriftliga förhör samt hålla en muntlig presentation inför klassen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: