👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2014-08-14 16:10 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan genom att du:

*läser med flyt och återberättar vad du läst samt använder lässtrategierna

*för enkla resonemang om texters budskap och kopplar det till vad du själv vet eller varit med om

*kan skriva enkla texter för hand och på dator och där använder du stor bokstav, punkt, frågetecken och stavar vanliga ord rätt

*kan skriva berättelser med röd tråd

*kan söka information på nätet eller i en bok och kan skriva det med egna ord i en enkel faktatext

*använda nya ord och begrepp som vi lär (t ex i temat) i dina texter

*rita passande bilder till dina texter som gör texten ännu tydligare

*ge enkla omdömen om din egen text och din kompis text samt kunna bearbeta din egen text efter förslag på förbättringar från vuxen eller kompis

*kan samtala om olika saker genom att ställa frågor, kommentera och säga vad du tycker

*berätta om vardagshändelser på ett tydligt sätt

*kan ge och ta enkla instruktioner

*söka information i en källa och återge det viktiga på ett enkelt sätt

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar vidare med att se vad som är speciellt för olika texttyper såsom faktatext, instruktion, dikt, meddelande och berättelse. Vi övar vidare på att skriva faktatexter med struktur och berättelser med röd tråd.  

Efter önskemål från er så läser vi i par flera gånger i veckan för att få upp ett flyt och för att öva oss i att förstå vad vi läser. Vi jobbar i grupp och enskilt med lässtrategierna, dvs konstnären, cowboyen, detektiven, spågumman och reportern. 

Vi skriver tillsammans och på egen hand berättelser med röd tråd. Vi ger respons till varann för att förbättra texten. 

Du ska få söka information i någon källa (Unga fakta på nätet eller bok) och skriva stödord och utifrån stödorden formulera egna meningar i en faktatext. 

Vi ska öva på alfabetisk ordning. 

Ni ska få göra en muntlig presentation om något innehåll ni är intresserade av. 

När vi ser faktafilmer ska ni öva att skriva ner något för att minnas det.

Ni ska få söka information i böcker och på nätet samt kritiskt granska vem som skrivit den och om vi kan lita på det eller inte. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3