Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

valet 2014

Skapad 2014-08-14 22:40 i Landvetterskolan Härryda
Snart är det riksdagsval. Under kommande veckor fram till valet kommer vi bland annat att läsa om hur valet går till i Sverige och vilka riksdagspartier vi har. Du kommer att utveckla förmågan att argumentera/diskutera kring olika frågor. Som slutuppgift kommer du tillsammans med några klasskamrater starta ett parti och vi avslutar med ett gemensamt val i klassen.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Snart är det riksdagsval. Under kommande veckor fram till valet kommer vi bland annat att läsa om hur valet går till i Sverige och vilka riksdagspartier vi har. Du kommer att utveckla förmågan att argumentera/diskutera kring olika frågor. Som slutuppgift kommer du tillsammans med några klasskamrater starta ett parti och vi avslutar med ett gemensamt val i klassen.

Innehåll

Avsnitt 1

Klass: 5B

Ansvarig lärare: Anna-Maria Orrbeck Tollesson

Ämne/område: Valet 2014 (vecka 34-38)

Följande förmågor i ämnet ligger till grund för arbetsområdet (ur syfte i kursplanen för samhällskunskap, Lgr 11

● reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

● uttrycka och värdera olika ståndpunkter  i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla (konkretiserade förmågor)

● Du ska få lära dig hur en demokrati kan fungera och något om vilka rättigheter samt

skyldigheter människor har som bor i en demokrati.

 ● Du ska också få utveckla förmågan att delta aktivt i en diskussion och att uttrycka egna

åsikter.

 

Undervisning (ur bland annat centralt innehåll, Lgr 11)

Under arbetets gång kommer du att få undervisning om:

 - vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas

- hur valet går till i Sverige och vilka partier vi har

- riksdag, regering och deras olika uppdrag

- hur Sverige styrs och något om vilka skyldigheter och rättigheter vi har i vårt samhälle

- Vi ska också försöka undersöka olika frågor som rör skolan samt om det finns tydliga

politiska skiljelinjer.

 

Du kommer att få träna på att:

 - utveckla förmågan att argumentera/diskutera kring olika frågor, både i stor och i liten grupp

- ta ställning för eller emot frågeställningar.

- samtala och berätta

- samarbete

- att redogöra och redovisa

- att leta fakta och information från olika källor samt säkerställa dess tillförlitlighet

 

Vi kommer att använda oss av läroböcker, filmer, tidningar och internet när vi arbetar.

 

 

Bedömning (ur kunskapskrav, Lgr 11)

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer är uppbyggda och fungerar. Eleven ska ha grundläggande kunskaper om

● vilka partier vi har i riksdagen idag, partiledare, språkrör, symboler

● hur ledamöterna fördelas i riksdagen

Dessa kunskaper kommer du att få visa genom att:

● Hur aktivt du deltar i diskussioner samt om du uttrycker åsikter

● Samarbetsförmåga

● Redovisningar

● Dinaprestationer på en slutuppgift (se nedan).

 

SLUTUPPGIFT

Nu är det är dags att starta ett parti!

Du ska jobba i grupp tillsammans med två klasskamrater. Börja med att välja vilket av de befintliga partierna ni vill representera. Ta reda på hur loggan ser ut för ert parti. Välj ut några frågor ni tycker är viktiga för ert parti. De kan handla om skola, vård, arbete osv. Det behöver vara minst några stycken!

Ni ska presentera dessa frågor samt motivera varför ni tycker att de är viktiga. Redovisa ert partiprogram på en affisch där ert budskap tydligt framgår. Förbered er på att presentera ert partiprogram för klasskompisarna. Ni ska övertyga de andra om att just ert parti är det bästa och det man bör rösta på. Förbered er på att få frågor från klasskompisarna. När alla presenterat sitt parti och dess program kommer vi att genomföra ett val i klassen. Alla i klassen har rösträtt!

Valet och demokratin

I detta arbete kommer eleverna att söka fakta om de åtta riksdagspartierna. Detta kommer att redovisas i ett grupparbete. Svenskområdet Tala - att ha en egen åsikt och argumentera - integreras också i arbetet.

Målet med arbetet är att du skall:

  • känna till vad begreppen demokrati och diktatur innebär

  • känna till hur det går till att rösta

  • känna till hur och när Sverige fick allmän rösträtt

  • känna till de åtta riksdagspartierna deras symboler

  • känna till vilka partier som tillhör de olika blocken

  • känna till vilket parti som vann valet och statsministerns namn

  • känna till skillnaden mellan riksdag och regering

Redovisning av arbetet sker under vecka 37


Lycka till! /Anna-Maria
 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: