Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa HT 2016 åk 4-6

Skapad 2014-08-15 09:33 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Arbetsområden för ämnet idrott och hälsa på Vaxö skola HT 2016
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Vi kommer under HT 2014 arbeta med följande:

- Friidrott

- Lekar med och utan boll

- Simning

- Orientering

- Olika spel/idrotter

- Dans

- Friluftsliv

- Gymnastik/Motorik

- Skridsko

Det vi kommer bedöma är din förmåga att genomföra dessa moment, och vi bedömer utifrån kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa. Särskilt undet HT 2014 kommer vi inrikta oss mot följande kunskapskrav:

*  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.

*  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till takt och rytm.

*  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

*   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då  resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa HT 2014 åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Friidrott
Du anpassar dina rörelser till viss del efter friidrottens motoriska grundformer.
Du anpassar dina rörelser relativt väl efter friidrottens motoriska grundformer.
Du anpassar dina rörelser väl efter friidrottens motoriska grundformer.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, och du har godtagbar teknik.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, och du har utvecklad teknik.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, och du har en välutvecklad teknik.
Gymnastik/Motorik
Du kan med viss säkerhet anpassa och variera dina rörelser för att klara gymnastiska och motoriska grundformer
Du kan med säkerhet anpassa och variera dina rörelser för att klara gymnastiska och motoriska grundformer
Du kan med god säkerhet anpassa och variera dina rörelser för att klara gymnastiska och motoriska grundformer
Rörelse i Takt och Rytm
Du kan till viss del anpassa dina rörelser till takt och rytm.
Du kan relativt väl anpassa dina rörelser till takt och rytm.
Du kan på ett välutvecklat sätt anpassa dina rörelser till takt och rytm.
Rörelse i Lekar och Spel
Du kan till viss del anpassa dina rörelser för att passa olika lekar och spel.
Du kan relativt väl anpassa dina rörelser för att passa olika lekar och spel
Du kan på ett välutvecklat sätt anpassa dina rörelser till olika lekar och spel.
Deltagande i Lekar och Spel
Du kan till viss del delta på ett fungerande sätt i olika lekar och spel.
Du kan relativt väl delta på ett fungerande sätt i olika lekar och spel.
Du kan delta på ett väl fungerande sätt i olika lekar och spel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: