Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsbevakning

Skapad 2014-08-15 09:45 i Axonaskolan Grundskolor
Pedagogisk planering för arbete kring nyheter.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Diskussionsforum för nyhetsrapportering.

Innehåll

Arbetssätt

Två gånger i veckan inleder vi dagen med att titta på morgonens korta nyetssändning. Vi kan här följa nyhetsutvecklingen i närområdet och världen. Under arbetets gång arbetar vi med att utveckla kunskaper inom flera områden ex: geografisk världsbild, politiska händelser, religionens påverkan på mänskligheten osv. Tanken är att vi arbetar med vårt sätt att resonera kring olika händelse och utvecklar vårt kritiska tänkande.

Från läroplanen

Kopplingar till läroplan

  • Sh
    Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • Sh
    Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Mål efter avslutat arbete

Du ska kunna vara med och diskutera en nyhet. Du ska kunna sammanfatta en nyhet och förklara så att dina kompisar förstår. Du ska våga ta ställning i vissa frågor och förklara varför du tagit ställning.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: