Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VAL 2014

Skapad 2014-08-15 10:48 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett ämnesövergripande arbete i svenska och samhällskunskap
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
”Jag är inte intresserad av politik.” Har du hört någon säga så? Tro inte på det. De menar det inte. Det de säger egentligen är: ”Jag vet inte vad politik är.”

Alla är intresserade av politik. Så är det. Problemet är att en del inte vet om det. Men fråga dem om de vill betala mer i skatt. Fråga dem om de vill ha en motorväg genom sin trädgård. Fråga dem om de vill att deras sjukhus ska stängas. Fråga dem om de vill ha fler läkare, billigare bensin eller gratis skolmat. Jag lovar att de är intresserade!

(Citat från: allavaljare.se/wp/?page_id=46)

Innehåll

Mål och arbetets innehåll

I september är det val i Sverige. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18 år rösta. Men hur går valproceduren till? Varför ska man rösta? I det här arbetsområdet ska du få lära dig om hur Sverige styrs, fördjupa dig i ett politiskt parti och lära dig att argumentera för din åsikt. Vilka viktiga komponenter ingår i en demokrati?

 

 Målet med arbetsområdet är att du ska förstå:

 • skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • hur ett riksdagsval går till
 • de svenska politiska partierna och deras partipolitik
 • den politiska skalan - höger/vänster 
 • de politiska ideologierna: konservatism, liberalism, socialism och ekologism (i stora drag)
 • att olika källor har olika syfte
 • viktiga begrepp för området

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Arbetssätt och redovisning

Genom att följa den politiska debatten i media, se filmer, lyssna på valsånger, läsa texter, delta i diskussioner och gruppövningar, besöka valstugorna och fördjupa dig i ett politiskt parti utvecklar du dina kunskaper och förmågor för arbetet.

I grupp kommer du att få arbeta med ett riksdagsparti och fördjupa dig i några viktiga frågor. Dina kunskaper kring partiets politik redovisas genom en muntlig debatt i klassrummet. Inför debatten skapar varje grupp var sin valaffisch där partiets budskap framgår. I samarbetet med svenska kommer du att lära dig argumentationsteknik som du använder dig av vid den politiska debatten.

Vi kommer till största del använda oss av olika källor på nätet b la: http://allavaljare.se/valet-i-sverige/val-i-sverige/, http://www.riksdagen.se, http://www.ur.se, http://www.val.se/lattlast/sa_fungerar_demokratin/index.html, samt youtube-klipp och partiernas egna hemsidor. Dessa kommer att finnas utlagda på it´s Learning.

Du kommer också få möjlighet att rösta i skolvalet torsdagen 11/9. Vi arbetar med arbetsområdet t om v. 38.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du:

 • kan argumentera med underbyggda resonemang i den muntliga debatten
 • kan använda och förstå samhällsvetenskapliga begrepp kopplade till arbetsområdet
 • förstår den demokratiska processen; hur Sverige styrs med kommun, region/landsting och riksdag
 • kan beskriva hur ett val går till
 • resonera och diskutera omkring de politiska ideologierna och de olika politiska partiernas bärande tankar och idéer. 

Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper i en muntlig debatt och i ett skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
 • Sh  E 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Reflektion-utvärdering

Vad har du lärt dig som är nytt i detta arbetsområde?

Vad har varit bra? Vad kan göras bättre? Motivera!

Matriser

Sh
VAL 2014

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och resonemang
Förmågan att resonera om hur Sverige styrs, hur ett val går till och vad de politiska partierna står för. Du förstår skillnaden mellan demokrati och diktatur. Du visar detta i ett skriftligt förhör.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Uttrycka ståndpunkter
Förmågan att argumentera utifrån partiets ståndpunkter. Kan skilja på sina egna åsikter och andras. Du visar detta i den muntliga debatten.
Du kan uttrycka ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Ex: Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Du framför och bemöter åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring.
Du kan uttrycka ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Ex: Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa följdfrågor på ett sätt som för diskussionen framåt. Du framför och bemöter åsikter och argument med t ex relevant fakta/erfarenheter.
Du kan uttrycka ståndpunkter i några samhällsfrågor med väl utvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Ex: Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa följdfrågor på ett sätt som för diskussionen framåt och utvecklar dem. Du framför och bemöter åsikter och argument med underbyggda resonemang genom att t ex dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.
Begreppsförståelse
Förmågan att använda och förstå ord och begrepp till arbetsområdet Du visar detta både i den muntliga debatten och i det skriftliga förhöret.
Du använder ord och begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: