Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2014-08-15 10:58 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi skapar och analyserar bilder av olika slag.
Grundskola 5 Bild
Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper

Henrik Tikkanen (1924-1984)

Innehåll

Syfte

I ämnet bild får du prova på att:

 • framställa bilder med hjälp av olika redskap, material och tekniker.
 • använda olika typer av bilder för att uttrycka åsikter och tankar
 • analysera dina egna och andra bilder

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • framställa egna bilder 
 • uttrycka åsikter och budskap genom bilder
 • analysera bilder

Jag kommer att bedöma dig dels fortlöpande under arbetets gång och dels dina färdiga arbeten.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  A 6
  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Undervisning och arbetsmetoder

Du får träna på att:

 • använda olika material, redskap och tekniker som t e x hur man använder  oljepastellkritor, täckfärg och lera
 • använda ord och uttryck som hjälper dig att beskriva en bild t ex färg, form, linje, yta, för-och bakgrund
 • fotografera och använda dina/ andras bilder i  olika arbeten
 • använda komplementfärger, varma och kalla färger samt gråskalan
 • samtala om  och analysera bilder i olika sammanhang 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser

Bl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för arbetsprocessen i Bild åk 1-9

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga, ansvar och självständighet.
Behöver stöd med tydliga instruktioner.
Tar emellanåt egna initiativ och ansvar
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar oftast självständigt.
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar samt når målen självständigt.
Kreativitet, Inspiration, ideér och möjligheter
Behöver stöd för att få inspiration samt i att komma fram till en idé och förverkliga den.
Behöver stöd för att få inspiration, får idéer och kan med viss hjälp förverkliga dem.
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer och ser flera möjligheter att förverkliga dem
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer, ser flera möjligheter till lösningar samt motiverar sina val.
Skapa bilder med hjälp av:
Behöver stöd för att hitta passande material, teknik och verktyg
Använder emellanåt passande materiel, teknik och verktyg.
Använder oftast passande materiel, teknik och verktyg.
Kan använda passande materiel, teknik och verktyg.
- hantverksmässiga
Behöver stöd för att hitta passande material , teknik och verktyg
Använder emellanåt passande materiel, teknik och verktyg
Använder oftast passande materiel, teknik och verktyg.
Kan använda passande materiel, teknik och verktyg.
Färg,form, komposition
Behöver stöd för att anpassa färg, form, komposition och helhet.
Anpassar emellanåt färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar oftast färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar färg, form, komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.

Bl
Kopia av Kopia av Bedömningsmatris för bildbedömnings språk

--->
--->
--->
--->
TOLKNING AV BILD
Reaktioner på konstverk.
Kan sätta ord på sitt första intryck av ett verk. Ex. ”den är snygg”
Sätter ord på och reflekterar över sitt första intryck. Ex. ”jag tycker den är snygg på något sätt…”
Utvecklar sina tankar och motiverar sitt första intryck av ett verk. Ex. ”den är snygg för att den är blå, jag gillar blått som påminner mig om…”
Analyserar, motiverar och förklarar sitt första intryck av ett verk. Ex. ”den är snygg för att den är blå, blått för mig symboliserar havet, frihet…”
Ställnings-tagande
Uttrycker ingen egen åsikt
Uttrycker en egen åsikt.
Motiverar sin egen åsikt.
Argumenterar för sin egna åsikt
Beskrivning
Beskriver del av bilden Ex: dominerande färger, placeringar, huvudmo-tivet
Beskriver detaljer i bilden Ex: färgnyanser, bakgrund/för-grund, (logotyp)
Beskriver bildens komposition utifrån detaljerna Ex: ljussättning, stil och teknik, lutningar och riktningar, perspektivbegrepp
Utförlig beskrivning med flera bildbegrepp som ger en röd tråd vilket gör bilden levande för mottagaren Ex: bildbeskrivande begrepp – nedtonat…, komplementfärger
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: