Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2014-08-15 12:53 i Pysslingen Skolor Rudanskolan Pysslingen
Näringskedjor, Ekosystem och Naturtyper i Sverige/världen.
Grundskola 7 Biologi
Hur påverkar det andra djur om en art försvinner? Varför kan vi människor inte fortsätta att ta vad vi "vill ha" från naturen? Hur ska vi leva för att jorden ska fortsätta att vara en bra plats att leva på för våra barn?

Innehåll

Centralt innehåll

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.
Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
Biologisk mångfald och vad som hotar respektive gynnar den.
Samhällsdiskussioner som rör biologisk mångfald.
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ett ekosystem.

Konkretiserande mål

Eleven ska:

  • Ha grundläggande kunskap om hur naturen fungerar, t ex att veta att solen är den livgivande energikällan som håller igång näringskedjor, näringsvävar och ekosystem, samt att hela biosfären kan liknas vid ett jättelikt ekosystem med många delar.
  • Veta hur en näringskedja/väv kan vara uppbyggd.
  • Vara medveten om det samspel som äger rum mellan organismer av olika slag och mellan organismerna och deras miljö.
  • Veta vilka delar som ingår i ett ekosystem.
  • Veta vilka naturtyper som finns samt vad som är typiskt för dessa.
  • Få en förståelse för den biologiska mångfalden.

Bedömning

Den formativa bedömnineng sker fortlöpande vid varje undervisningstillfälle. Under lektionerna får eleven chansen att muntligt visa sina kunskaper inom ämnet.

Resultat på provet, samt en skriftlig inlämningsuppgift.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: