👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i år 2

Skapad 2014-08-15 14:36 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP behandlar den fortsatta läs- och skrivutvecklingen under år 2.
Grundskola 2 Svenska
Under år 2 kommer vi fortsätta träna på att  läsa olika sorters texter med flyt  och med förståelse. Lästräningen sker både i skolan och i hemmet genom veckans "läsläxa". Vi kommer träna på att skriva olika genrer exempelvis återberättande texter, berättelser, faktatexter samt instruktioner. Vi kommer också arbeta vidare med arbetsområdena tala och lyssna.

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte/Förmågor

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språk är en viktig del i alla skolämnen. Läsa, skriva, tala och lyssna tränar eleverna på i ämnet svenska.

Under år 2 kommer vi fortsätta träna på att  läsa olika sorters texter med flyt  och med förståelse. Lästräningen sker både i skolan och i hemmet genom veckans "läsläxa". Vi kommer träna på att skriva olika genrer exempelvis återberättande texter, berättelser, faktatexter samt instruktioner. Vi kommer också arbeta vidare med arbetsområdena tala och lyssna.

Metod/Innehåll

I ämnet svenska kommer vi att framförallt att arbeta med följande innehåll under skolår 2:

 • Träna olika läsförståelsestrategier genom att diskutera texter vi läst tillsammans samt reflektera över olika ämnen i vår läslogg.
 • Lära mer om sagor och arbeta med H C Andersens sagor.
 • Träna på att öka läsflytet genom att ha parläsning, tystläsning samt läsläxa.
 • Träna på att skriva i olika genrer exempelvis berättelser, faktatexter, återberättande  texter samt instruktioner.
 • Arbeta med stavning.
 • Arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
 • Träna på att skriva hela meningar och kunna använda stora skiljetecken (punkt, utropstecken och frågetecken).
 • Arbeta vidare med alfabetet samt med vokaler och konsonanter.
 • Arbeta med att utöka ordförståelsen genom att diskutera ord och begrepp.
 • Träna på att använda tankekartor/mindmaps som ett hjälpmedel då vi skriver texter.
 • Fortsätta träna att skriva på raden och med en läslig handstil.
 • Träna på att diskutera olika frågor och framföra egna åsikter och tankar.
 • Träna på att lyssna på sina klasskamrater.

Eleverna kommer att få arbeta med innehållet på följande sätt:

 • Genomgångar i helklass.
 • Textsamtal.
 • Färdighetsträning i sin arbetsbok.

Reflektion/Självskattning och pedagogbedömning

Eleverna kommer under läsåret återkommande få reflektera över och utvärdera de arbetsområden vi arbetar med i ämnet svenska. Elevens omdömen kommer också att publiceras på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3