Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Right on år3

Skapad 2014-08-15 18:56 i Vendels skola Tierp
Vi kommer att arbeta utifrån läromedlet " Right on ! " åk 3, textbook och workbook.
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer att träna på att tala, skriva, lyssna och samtala på engelska. Vi kommer att träna på förståelsen av olika engelska texter.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:
- förstå talad engelska
- läsa och förstå enkla texter
- skriva enkla meningar/texter på engelska
- våga tala engelska med de språkkunskaper du har
- berätta något för andra på engelska, ställa frågor och svara på frågor
- lära dig nya ord som är kopplade till din vardag

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Undervisning

Du kommer att få:

- arbeta med lekar och övningar där du tränar på att tala
- läsa enkla texter
- träna på att muntligt och skriftligt utöka meningar, t.ex. "My name is Sara", blir "My name is Sara and I am 10 years old".
- träna på att uttrycka dig muntligt
- ställa frågor till dina kamrater samt svara på deras frågor
- lära dig nya ord
- sjunga/prata engelska rim/ramsor/sånger
- titta på engelska filmer
- träna på ditt telefonnummer, klockan, färger, kläder och olika kroppsdelar på engelska
- träna på att lyssna och förstå talad engelska

Bedömning

Du kommer att själv bedöma dina kunskaper efter varje delmoment i Right on.
Du kommer att bli bedömd när det gäller din förmåga att:
- förstå talad engelska
- läsa och förstå enkla texter
- våga tala engelska med de språkkunskaper du har
- berätta något för andra på engelska, ställa frågor och svara på frågor
- lära dig nya ord som är kopplade till din vardag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: