Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering biologi och kemi: djur, årskurs 5 HT – 14

Skapad 2014-08-16 16:29 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 5 Kemi Biologi
...

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisning i ämnet biologi och kemi kommer du att utveckla din förmåga att:


• Använda biologins och kemins begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

• Genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi.

 

• Använda kunskaper i biologi och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör:

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster: pollinering och nedbrytning.

Djurs och växter livscykler och anpassning till olika årstider. Hur djur överlever vintern. Fotosyntes och förbränning är centrala delar i olika kretslopp. Ekologiska samband, näringsvävar, för att förstå organismers livsvillkor och ömsesidiga beroende.

Hur djur kan identifieras, sorteras och grupperas. Direkta observerbara likheter och skillnader i utseende och egenskaper hos olika djurarter.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer – näringskedjor/näringsvävar – och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön, till exempel tillgång till ljus och vatten.

Centralt innehåll - Vad?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Natur och samhälle

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster nedbrytning och pollinering.

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.
Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, hur djur överlever vintern.
Fotosyntes och förbränning är centrala delar i olika kretslopp; organismers livsvillkor och ömsesidiga beroende.

• Ekosystem i närmiljön. Samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter; utveckla kunskaper om hur saker hänger ihop i naturen: näringskedjor/näringsvävar – växtätare/rovdjur/topprovdjur.
Samband mellan organismer och den icke levande miljön, till exempel vilken betydelse ljus och vatten har för olika organismer.

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologin och världsbilden

• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen – Charles Darwin.

• Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

Biologins metoder och arbetssätt

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Egna grupperingar och grupperingar utifrån direkta observerbara likheter och skillnader i utseende och egenskaper hos olika djurarter.
Utveckla kunskaper om biologisk mångfald.
Känna igen organismer, till exempel se skillnad på insekter och spindlar.
Jämföra, sortera och gruppera arter för att förstå evolution genom att till exempel se släktskap mellan arter.

• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Kemin i naturen

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Naturens mest grundläggande kemiska reaktioner – intar en särställning för livet på jorden.
Fotosyntes: utveckla förståelse för varifrån vi får maten vi äter.
Förbränning: utveckla förståelse för att energi frigörs samtidigt som det bildas koldioxid och vatten vid nedbrytning i komposter, i våra celler, stearinljus och bilmotorer.

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Uppgift 1:

Sortera olika djur i grupper så som du tycker att de hör ihop.
 Skriv vad djuren i varje grupp har gemensamt.
Jämför med hur de andra i klassen har sorterat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetsområde 1

Genomgångar av de olika grupperna av djur .

Eget arbete:

 • Besvara frågorna, som handlar om djur, med hjälp av läroboken i biologi.

Du kommer att få ett skriftligt prov på dessa frågor.

Instuderingsfrågor till kapitlet ”Djur”, biologiboken sidorna 24-53.

-----------------------------------------------------------

 1. Vad behöver alla djur? Ge sex exempel på vad alla djur har gemensamt.
 2. Djur kan sorteras på olika sätt. Vilka två huvudgrupper delas djuren in i?
 3. Urdjuren liknar de djur som fanns allra först på jorden och de är mycket små.
  Vad består dessa djur av?
 4. Ge ett exempel på en likhet och ett exempel på en skillnad mellan svampdjur och nässeldjur.
 5. Ge ett exempel på en grupp djur som tillhör nässeldjuren.
 6. De flesta maskar är viktiga i naturen. Vilken nytta gör de?
 7. Ge ett exempel på en grupp djur som tillhör tagghudingar.
 8. Ge ett exempel på en likhet och ett exempel på en skillnad mellan snäckor och sniglar.
 9. Varför kan det ibland bildas en pärla inuti en mussla?
 10. Vad är gemensamt för alla leddjur?
 11. Hur kan man se vilken grupp ett leddjur hör till?
 12. Du ska veta att hummer, kräftor, krabba, räkor och gråsugga tillhör kräftdjur.
 13. På vilket sätt kan spindlar vara nyttiga för oss människor?
 14. Fästingar räknas till spindeldjur. De hakar sig fast på djur och människor och biter hål i huden för att suga blod. Vilka konsekvenser kan det få för oss människor?
 15. Varför finns det så många insekter över hela jorden?
 16. Ge två exempel på hur insekter kan skydda sig mot fiender.
 17. Ge två exempel på hur insekter kan vara nyttiga för naturen.
 18. Ge ett exempel på hur insekter kan vara besvärliga för oss människor.
 19. Vad har alla ryggradsdjur gemensamt?
 20. I vilka fem grupper delas ryggradsdjuren in?
 21. Beskriv och förklara skillnaden mellan jämnvarma och växelvarma djur.
 22. Fiskar har flera egenskaper som visar att de är som gjorda för att leva i vatten.
  Ge ett exempel.
 23. Ge ett exempel på en likhet och ett exempel på en skillnad mellan fiskar och groddjur.
 24. Du ska veta att ormar, krokodiler, sköldpaddor och ödlor tillhör kräldjur.
 25. Kräldjur är bra på att känna lukter. Beskriv och förklara hur de gör det.
 26. Kräldjur är växelvarma och trivs därför bäst i områden med varmt klimat, därför finns det bara tre arter av ormar och ödlor i Sverige.
  Hur övervintrar dessa kräldjur i vårt land?
 27. Ge två förklaringar till varför fåglar sjunger.
 28. Till vilken grupp av däggdjur hör människan?
 29. Däggdjur lever oftast i flock. Vilka fördelar kan det ha?
 30. Varför finns de största djuren i haven?

---------------------------------------------------------------------------------

Arbetsområde 2

 

Du väljer om du arbetar själv eller tillsammans med någon.

Du väljer vilket eller vilka djur som du ska presentera fakta om, både muntligt och skriftligt.

Välj mellan:

Djur utan ryggrad…

 • Urdjur
 • Svampdjur
 • Nässeldjur
 • Maskar
 • Tagghudingar
 • Blötdjur
 • Leddjur

Djur med ryggrad…

 • Fiskar
 • Groddjur
 • Kräldjur
 • Fåglar
 • Däggdjur

För att få godkänt kan du inte bara välja ett husdjur, till exempel presentera din favorithundras. Om du väljer ett husdjur, till exempel en hund, måste du också presentera ett djur som lever vilt ute i naturen – till exempel vargen. Livsvillkoren är helt olika för djuren i naturen till skillnad från husdjur som övervintrar ”framför brasan i vardagsrummet” och som har jämn tillgång till mat från affären.

Du väljer redovisningsform: plansch eller faktahäfte.

 

Du ska presentera ditt djurs livscykel/dina djurs livscykler.

Följande delar ska ingå i din presentation:

 • Fakta om ditt djurs födsel.

 • Fakta om djurets livsvillkor:

  Beskriv, i ord och bilder, djurets utseende och egenskaper och miljön den lever i.

  Beskriv och förklara hur ditt djur övervintrar.

  Beskriv och förklara hur tillgången till mat, vatten och ljus är samt vad den äter.

  Beskriv och förklara, i ord och bilder, fotosyntesen där ditt djur ingår.

  Beskriv och förklara, i ord och bilder, en näringskedja där ditt djur ingår.


 • Beskriv och förklara, i ord och bilder, vad som händer med ditt djur när den dör. Alltså beskriv och förklara nedbrytarnas roll i naturen och hur ditt djur ingår i kretsloppet.

 

 

Du ska också presentera fakta skriftligt om vetenskapsmannen Charles Darwin och hans bok Om arternas uppkomst – hur arter utvecklas.

----------------------------------------------------------------------------------

Bedömning:

När det gäller gruppdiskussioner (samtala i par, grupp eller helklass) kommer jag att bedöma om du ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som…

 • … till viss det för samtalet och diskussionen framåt.
 • … för samtalet och diskussionen framåt.
 • … för samtalet och diskussionen framåt och  fördjupar och breddar den.

 

Jag kommer att bedöma om du kan söka information i olika källor, till exempel läromedel, faktaböcker och Internet.

 

När det gäller informationens och källorna användbarhet kommer jag att bedöma om du för…

 • … enkla resonemang.
 • … utvecklade resonemang.
 • … välutvecklade resonemang.

 

Jag kommer att bedöma om du väljer ut information ur olika källor som du själv förstår och som är relevant till uppgiften.

Alltså, när det gäller att kunna anpassa informationen till mottagaren och till sammanhanget, till exempel i diskussioner eller för att skapa egna texter på en plansch eller i ett faktahäfte, bedömer jag om det är med…

 • … viss anpassning.
 • … relativt god anpassning.
 • … god anpassning.

 

 

När det gäller att formulera egna frågor som det går att arbeta systematiskt utifrån kommer jag att bedöma om du…

 • … bidrar till att formulera frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • … formulerar frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • … formulerar frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Jag kommer att bedöma om du kan genomföra en undersökning efter en given planering; sortera olika djur i grupper så som du tycker att de hör ihop, därefter skriv vad djuren i varje grupp har gemensamt och jämföra med hur de andra i klassen har sorterat.

 

Jag kommer att bedöma om du kan reflektera över dina egna resultat och jämföra med andras resultat för att resonera om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Jag kommer att bedöma om dina resonemang är…

 • … enkla.
 • … utvecklade.
 • … välutvecklade.

Jag bedömer om du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor – Charles Darwin.

I ditt muntliga och skriftliga arbete/prov kommer jag att bedöma om du kan ge exempel på och/eller beskriva och förklara samband i naturen med användning av biologins och kemins begrepp.

Kunskaper om människors beroende av och påverkan på naturen och dess koppling till organismers liv och ekologiska samband samt livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Du visar att du har…

 • grundläggande
 • goda
 • mycket goda

… kunskaper om samband i naturen.

Detta visar du genom att…

 • ge exempel på och beskriva
 • förklara och visa på enkla samband i naturen

… med …

 • viss
 • relativt god
 • god

… användning av biologins och kemins begrepp.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: