Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning åk 2

Skapad 2014-08-17 17:24 i Västerby skola Hedemora
I klass 2 ska vi arbeta med läsläxa, tyst läsning och materialet "En läsande klass" som är ett sätt att utveckla läsningen med betoning på läsförståelsen.
Grundskola 2 Svenska
Hur går det egentligen till att läsa och vad händer i huvudet när du läser? Det ska vi ta reda på och träna på i tvåan. Vi kommer att ha hjälp av några figurer som lär oss att fundera över olika saker i texterna. Vi kommer också att fortsätta att läsa om Moa och Mille.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Vi ska läsa och lyssna till olika texter och bearbeta dem på olika sätt.

Vi ska fortsätta träna läsning i "Mera om Moa och Mille".

Vi ska läsa tyst 10 min varje morgon.

Vi ska träna på att läsa och följa instruktioner.

Vi ska också träna att uttrycka oss och diskutera i mindre grupper och dokumentera vad vi kommer fram till.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Undervisningens innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
-om du läser med flyt och betoning.
-om du kan samtala om en text du läst eller hört.
-om du förstår vad du har läst och kan koppla det till egna erfarenheter eller något annat du läst.
-om du kan läsa en faktatext och återberätta vad den handlade om.
-om du kan delta i en diskussion i en grupp genom att lyssna till, ställa frågor och kommentera det någon annan säger. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: