Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enegatan LPP - Demokrati år 4

Skapad 2014-08-18 09:10 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vad innebär demokrati?

Hur styrs Sverige?(www.louiselowenberg.se/tecknare.htm) ------------>

Kan du påverka olika frågor på något sätt?

Detta och mycket mer kommer du att lära dig i detta arbetsområde!

Innehåll

Lgr 11 - Samhällskunskap

Arbetsområdets inriktning

Du ska under detta arbetsområde få bekanta dig med delar av barnkonventionen och vad mänskliga rättigheter innebär.
Du ska lära dig vad demokrati innebär samt skillnaden mellan demokrati och diktatur. Du ska delta i klassens klassråd en gång i månaden för att lära dig hur demokrati fungerar i skolans värld.
Du ska kort kunna beskriva vad riksdag, regering, landsting, kommunfullmäktige innebär.
Du ska känna till de politiska partierna samt att den politiske ledaren heter stadsminister.
Du ska känna till att det finns fyra grundlagar i Sverige och kort vad de innebär.
Du ska känna till någon skillnad i rättigheter förr och nu t.ex. kvinnors rösträtt.

Begrepp som vi kommer att använda under arbetsområdet är:
Demokrati, diktatur, klassråd, elevråd, riksdag, regering, landsting, kommunfullmäktige, stadsminister, minoritet, majoritet, barnkonventionen, ordförande, sekreterare, justerare, dagordning, talarlista, röstning, protokoll, rösträtt, grundlagar, tryckfrihet, yttrandefrihet.

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa dina kunskaper i samtal med mig under ett eller flera en-en pass.

Tidsram

Pågår under hela läsåret 2012.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan). (Arbetsmatriser hittar du i skolbanken/matrisbanken/nationella matriser)

Arbetsmatris är samlingsnamnet för de matriser som knyts till LPP:n. De kan utgöras av en KOB-matris eller delar av en skriftlig omdömesmatris. Du kan också göra helt nya arbetsmatriser. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: