Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 7 vecka 34-40

Skapad 2014-08-18 09:33 i Gunnesboskolan 7-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer du att få arbeta med:

1. Självporträtt

2. Läsa bok

3. Läslogg och bokrecension

4. Muntlig presentation

v. 36 Du ska ha läst minst en femtedel av din bok + skriva persongranskning

v. 37 Du ska ha läst minst två femtedelar av din bok + skriva miljögranskning. Du ska även presentera dina två första läsloggsinlägg för klassen

v. 38 Du ska ha läst minst tre femtedelar av din bok + analysera vilken konflikt eller vilka problem som finns i din bok

v. 39 Du ska ha läst minst fyra femtedelar av din bok + göra illustration i Paintbrush

v. 40 Du ska ha läst färdigt din bok + skriva ett läsloggslinlägg med en bokrecension.

Innehåll

Syfte med svenskundervisningen ur Lgr11

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med följande syften ur Lgr11:

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll ur Lgr 11

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med följande centralt innehåll ur Lgr11:

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kunskapskrav ur Lgr 11

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med och bedöma nedan listade kunskapskrav ur Lgr11:

 • Din läsförståelse bedöms utifrån hur du skriver i din läslogg.
 • Din skrivförmågan och din förmåga att förstärka ditt budskap med olika medier bedöms i självporträttet och faktatexterna om dina intressen.
 • Informationssök och källkritik bedöms i sammanfattningar, presentationer och reflektioner i samband med att du letar fakta om ditt intresse.
 • Muntlig framställning bedöms i de muntliga presentationer som du gör i samband med att du söker fakta om dina intressen.

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • SvA  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • SvA  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • SvA  E 9
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Planering

Vecka 34
Skriv ett självporträtt. Ta gärna hjälp av presentationslappen vi gjorde under klassbytardagen.

 • familj
 • bakgrund; bostadsort, händelser i livet
 • intressen; vad, med vem, hur, när + sedan när, varför?
 • styrkor; vad är du bra på, både i och utanför skolan?
 • svagheter; vad behöver du förbättra, både i och utanför skolan? Har du någon idé om hur du kan förbättra detta?
 • tankar om framtiden / drömmar; förväntningar inför årskurs sju

Skriv på papper och vecka 35 när ni fått era datorer skriver vi texten på datorerna. Innan ni publicerar texten kontrollerar ni ert språk med hjälp av länken "Kontrollera ditt språk" som återfinns i verktygslådan i bloggen Gunnesbo01.

Lägg gärna till en eller flera illustrationer till det du skrivit.

Denna text publiceras i Unikum och på era bloggar (ge inlägget etikett "Svenska som andraspråk"). Vi kommer att använda era självporträtt som utgångspunkt för det första utvecklingssamtalet som sker redan i september.

Vecka 35
På tisdagen får ni era datorer och vi kommer att ägna svensklektionerna till att få igång olika program, till att skapa och utforma era bloggar samt till att renskriva era självporträtt och påbörja bokläsning

BOKLÄSNING
Läs en bok som handlar om något av dina intressen och skriv läslogg

Dela in din bok i fem delar. Efter varje femtedel skriver du ett läsloggsinlägg som även inkluderar minst fem svåra ord. Orden ska du förklara som glosor och skriva i en mening. Läsloggsanteckningarna publiceras på elevbloggarna med etikett svenska som andraspråk + läslogg.

1 Beskriv huvudpersonerna kortfattat.
Känner du igen dig i någon av dem. Har du stött på liknande personer själv? (I verkligheten, i böcker, på film?)

2 Beskriv miljön där boken utspelar sig, både omgivningar och socialt, d v s hur människor är mot varandra.
(Storstad / landet. Positiv / negativ miljö. Tryggt / otrygg miljö.)
Känner du igen dig? Har du stött på liknande miljöer tidigare? Var?

3 Vilket problem / konflikt förekommer i din bok?
Beskriv problemet och hur det utvecklas. Hur tror du det kommer att gå? Vad hade du gjort i en liknande situation? Har du stött på något liknande i andra sammanhang; verkligheten, film, spel eller bok?

4 Gör en illustration till din bok.
Välj ut någon scen, miljö eller person som du gör en illustration till. Gör illustrationen i Paintbrush och publicera på elevbloggen. Skriv en kort bildtext som förklarar din bild och varför du valde att illustrera just detta. Denna illustration presenteras muntligt i mindre grupp.

5 Skriv en bokrecension och berätta vad du tyckte om boken.
Skriv ner titel och författarens namn.
Sammanfatta kortfattat vad och vem boken handlar om men berätta inte hur det går.
P (= plus): Vad tycker du är bra i/med boken? Varför?
M (=minus): Vad tycker du är dåligt i/med boken? Varför?
I (=intressant): Vad tycker du är intressant? Tycker du att ditt intresse behandlas på ett positivt och verklighetstroget sätt? För vem tycker du boken är lämplig?

Värdera boken: Hur många stjärnor (av max fem) får den?

Vecka 36
Läxa denna vecka är att du ska ha läst minst en femdel av din bok.

På första lektionen kommer vi att gå igenom hur man gör en persongranskning, hur man reflekterar/funderar över det man läser och hur man antecknar och sammanfattar. Under lektionstid får ni göra det första läsloggsinlägget.


Vecka 37
Läxa denna vecka är att du ska ha läst minst två femdelar av din bok.

Vi går igenom hur man gör en miljögranskning och vad man ska tänka på när man gör en muntlig presentation. På veckans sista lektion presenterar alla sina första två läsloggsinlägg muntligt inför gruppen.

Vecka 38
Läxa denna vecka är att du ska ha läst minst tre femdelar av din bok.

Vi går igenom vad en dramaturgisk kurva är och analyserar vilken konflikt eller vilka problem som finns i era böcker och skriver ett läsloggsinlägg om detta.

Vecka 39
Läxa till denna vecka är att du ska ha läst minst fyra femdelar av din bok.
Vi går igenom hur man kan använda olika medier för att förstärka ett budskap. Vi laddar vi ner programmet Paintbrush ( se länk i verktygslådan) och prövar att göra illustrationen i detta program.

Vecka 40
Läxa denna vecka är att du ska ha läst färdigt din bok.
Vi går igenom PMI och skriver ett läsloggslinlägg med en bokrecension.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: