Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Four skills week 34-38 year 7 (C)

Skapad 2014-08-18 14:25 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna arbetar med de fyra förmågorna läsa, lyssna, skriva och tala.
Grundskola 7 Engelska
You will start by looking at the goals (målen) in English for year seven. Then you will set your own goals and wishes (önskningar) for this term at Unikum. You will work with both reading, listening, writing and speaking.

In this course (kurs) you are going to i.e. (for example) write a letter, do listening and reading exercises (övningar) but also speak a lot.

In the end you will fill in a matris at Unikum and an evaluation over the course. All of the assignments has to be done the 18th of September.

We hope you enjoy (uppskattar) this course :)

/Your English teachers

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetsprocess och lektionstid

You will gain (få) knowledge (kunskap) by: 

 • Look and discuss aims (syfte) and goals in year six and seven  
 • Set own goals in English
 • Practise reading and listening both in school and at home
 • Speak English in groups and on your own
 • Write a text in English on your own 
 • Response 
 • Fill in own progress
 • Do an evaluation over the course

Bedömning

You will show your knowledge (kunskap) in reading, listening, writing and speaking. 

Look at the matris below (nedanför). 

Matriser

En
Four skills, week 34-38

Four skills, week 34-38

På väg
E
C
A
Läsa
Du förstår en del ord och meningar i det du läser. Du har svårt för att förstå helheten i det du läser. Du kan svara på enstaka frågor om texten.
Du förstår helheten i det du läser. Du visar din förståelse genom att du kortfattat svarar på frågor om texten.
Du förstår helheten och en del detaljer i det du läser. Du visar din förståelse genom att du utförligt försöker svara på frågor om texten.
Du förstår helheten och de flesta detaljer i det du läser. Du visar din förståelse genom att du utförligt svarar på frågor om texten.
Lyssna
Du förstår en del ord och meningar när du lyssnar på engelska. Du har svårt för att förstå helheten när du lyssnar. Du kan svara på enstaka frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du kortfattat svarar på frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten och en del detaljer när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du utförligt försöker svara på frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten och de flesta detaljer när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du utförligt svarar på frågor om det som du har hört.
Skriva
Du skriver en del meningar i ditt brev på engelska. Du blandar svenska och engelska ord samt meningar. En engelsktalande person har svårt för att förstå vad du menar.
Du skriver ett brev på engelska utifrån de tre alternativen så att en engelsktalande person förstår.
Du skriver ett brev på engelska med mestadels korrekt grammatik (enligt listan för respons - se ItunesU). Du försöker variera de ord och meningar du använder.
Du skriver ett brev på engelska och har helt korrekt grammatik (enligt listan för respons-se ItunesU) och stavning. Du visar ett utförligt och varierat ord och uttrycksförråd.
Tala
Du berättar om ditt brev på engelska. Du blandar svenska och engelska ord samt meningar. En engelsktalande person har svårt för att förstå vad du menar.
Du berättar kortfattat om ditt brev på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Du är väl förberedd, berättar ganska ingående och fritt om ditt brev på engelska. Du visar ett bra uttal och försöker variera de ord och meningar du använder.
Du berättar ingående och fritt om ditt brev på engelska. Du visar ett mycket bra uttal och varierat ord och uttrycksförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: