Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i matematik åk 1

Skapad 2014-08-18 15:00 i Sofiebergsskolan Tyresö
Matte Eldorado
Grundskola 1 Matematik
Matrisen utgår från boken Matte Eldorado 1A och 1B. Under matematiklektionerna kommer du även att möta matematiken praktisk med språket som bas. Det sker vid gemensamma genomgångar, vid uppgifter du löser praktiskt/teoretiskt tillsammans med andra, vid olika mattespel etc.

Matriser

Ma
Matematik

Jag kan spåra och skriva siffrorna 0-9
Jag förstår talet 0 vid + och -
Jag kan 5-kamraterna
Jag kan 10-kamraterna
Jag kan ordningstal 1:a-10:e
Jag kan udda och jämna tal
Taluppfattning och tals användning
Siffra/tal-talet 10 har två siffror
Förståelse för positionssystemet -tvåsiffriga tal
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 10 -100.
Jag kan skriva och räkna antal, 11-19
Jag förstår värdet av 1-, 5- och 10-kronor och kan göra enkla beräkningar
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Algebra
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
Jag förstår vad tecknen: + och - betyder och kan använda dem både konkret och abstrakt
Jag förstår vad tecknen: = och # betyder och kan använda dem både konkret som abstrakt.
Jag kan lösa enkla ekvationer med +, t.ex. 4+X=6 x=2
.Jag kan använda miniräknare och se samband och förändringar ex +2, +2 +2..
Jag kan upprepa mönster som 2-, 5- och 10-hopp
Algebra
Mönster och matematiska likheter
Jag kan uppfatta mönsterdelar och fortsätta upprepade mönster
Jag kan skapa egna mönster som upprepas
Jag kan uppfatta enkelt geometriskt mönster samt fortsätta mönstret
Jag kan räkna öppna utsagor (hemlisar) addition och subtraktion med ental. 7+ _ = 9 7 - _ = 6
Jag kan räkna öppna utsagor (hemlisar)addition och subtraktion med hela tiotal. 70 + _ = 90 70 - _ = 60
Geometri
Geometriska objekt
Jag kan använda ord som beskriver läge. Ex. över, under, på, först och sist.
Jag vet vad som är vänster och höger
Jag kan tolka enkla kartor "skattkartor"
Jag kan rita av enkla figurer från geobräde
Geometri
Jag kan rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan koppla ihop namn och bild för klot, kub, rätblock
Jag kan jämföra figurer och kroppar och beskriva likheter/skillnader
Jag kan namnge månghörningar utifrån antalet hörn
Geometri:Tid
Jag kan veckans dagar
Jag kan ordna i tidsföljd
Geometri:Tid
Jag kan avläsa klockans hela timmar
Jag kan avläsa klockans halva timmar
Jag kan avläsa klockan kvart i Jag kan avläsa klockan kvart över
Jag kan räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar.
Samband och förändringar
Jag förstår innebörden av begreppet dubbelt av helhet och antal
Jag förstår innebörden av begreppet hälften av helhet och antal
Jag förstår och kan använda begreppet hälften och dubbelt.
Sannolikhet och statistik
Klossdiagram
Jag kan läsa av och fylla i ett enkla stapeldiagram.
Jag kan själv göra ett enkelt stapeldiagram. Tolkar och ställer frågor till det.
Jag kan spela enkla slumpmässiga spel med bl.a. tärning
Problemlösning
Jag har viss förståelse för enkla matematiska problem och kan delvis lösa dem konkret.
Jag kan förstå enkla matematiska problem och kan lösa dem konkret.
Jag har viss förståelse för hur jag löser problem och kan delvis beskriva lösningen med matematiskt språk.
Jag kan lösa problem och kan beskriva lösningen med matematiskt språk.
Räknesagor
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i addition - 10
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i subtraktion - 10
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i addition - 100
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i subtraktion - 100
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: