Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på jorden åk 7 2014

Skapad 2014-08-18 19:58 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om livets uppkomst på jorden och att beskriva några grupper av organismer inom den biologiska mångfalden.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Spektrum Biologi Kap. 1-3 (delar)

Begrepp: biologi, organism, cell, DNA, klorofyll, fotosyntes, cellandning, cellmembran, cellkärna, art, steril, fertil, evolutionslära, släktträd, domän, botanik, zoologi, flora, fauna, alger, plankton, sporväxt, mossa, ormbunksväxter, svampar, hyf, mycel, parasit, nedbrytare, symbios, mykorrhiza, lavar, fröväxt, ståndare, pistill,  yttre och inre befruktning, växelvarm, jämnvarm, urdjur, maskar, samkönad, leddjur, könsväxling, fasettöga, punktöga, fiskar, gälar, ögonlins, ekosystemtjänst, biologisk mångfald

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Genomförande

Arbetsområdet pågår under veckorna 34-39. Du ska ha genomgångar, läsa i biologiboken, göra laborationer och använda mikroskop. Genomgångar och sammanfattningar ska du skriva i arbetsboken.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid lektioner, övningar, läxförhör och vid ett avslutandeskriftligt prov

Elevinflytande

Du har möjlighet att ge synpunkter på arbetsområdets innehåll och genomförande vid arbetsområdesintroduktionen och vidare under arbetets gång. Du kan till exempel ge synpunkter på vilka organismgrupper som ska tas upp och vilka laborationer vi ska göra. Din förförståelse visas vid genomgångar allteftersom.

Matriser

Bi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att göra systematiska undersökningar
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara biologiska samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: