Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 1-2 hösten 2014

Skapad 2014-08-18 20:41 i Råå Södra Skola Helsingborg
Jag arbetar med Prima Formula 5 och bedömer alla förmågor. Jag har även en avprickningslista där eleven ser om de kan de olika momenten eller behöver träna mer.
Grundskola 5 Matematik
De två kommande kapitlen heter Tid och räknesätt och Bråk och decimaltal. Min förhoppning är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns matematik överallt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

Allmänt hur matematikboken fungerar
Vi har gemensamma genomgångar för alla delar i kapitlet. Vi genomför då olika aktiviteter i form av spel, laborationer och diskussioner. Därefter får du i egen takt arbeta i boken. Det finns sidor G - Gemensamt spår - som alla ska arbete med. Inom kapitlets delar genomför vi med jämna mellanrum gemensamma aktiviteter där du får öva samarbete och öva dig i att diskutera matematik. Du får också möjlighet att reflektera och utvärdera ditt arbete. I slutet av varje G-spår finns Lösa problem. Här får du möjlighet att upptäcka och utveckla strategier för problemlösning. Efter G-spåret finns diagnoser för att ge vägledning för hur du tillsammans med mig ska välja att arbeta fortsättningsvis: med spår 1 eller spår 2. I varje kapitel finns också Något extra, som ofta har någon uppgift med historiskt inslag.

Efter kapitel 2, 4 och 6 blir det ett prov.

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt (FUS Fakta-Uträkning-Svar) och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt).

Jag bedömer dig på matematiklektionerna, genom inlämningsuppgifter och med hjälp av avslutande prov.

Matriser

Ma
Matematik kapitel 1 - 2 hösten 2014

Tid och räknesätt

Kan
Behöver träna mer på
Uppskatta, jämföra och mäta tider
Välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
Utföra multiplikationer med stora tal
Göra överslag och använda miniräknare
Använda strategier vid problemlösning

Bråk och decimaltal

Kan
Behöver träna mer på
Jämföra olika delar av olika helheter
Använda samband bråk-decimal-procent
Förkorta och förlänga bråk
Dividera med stora tal
Använda strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: