Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentkunskap

Skapad 2014-08-19 08:34 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Vad heter instrumentet och vilken familj tillhör det? Hur har instrumenten utvecklats genom åren?
Grundskola 5 – 6 Musik
Du kommer att:

* lyssna på olika musikstilar för att höra instrument

* lära dig hur olika instrument ser ut och i vilken instrumentfamilj de hör hemma

*lära dig om hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd

* prata om hur instrumenten har utvecklats genom åren

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att:

* träna på att lyssna aktivt på musik för att höra olika instrument

*få information om och se hur instrumenten ser ut för att kunna placera in dem i familjer

* få veta hur instrumenten utvecklats genom åren

* få höra information om och se olika typer av musikhörselskydd

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

* lyssna till olika sorters musik

* höra information om farliga ljudnivåer och musikhörselskydd

* ha grupparbeten om instrument

 

Vad som kommer att bedömas:

* grupparbete om valt instrument

* kunskapen om instrumentens utseende och familjetillhörighet

* förmågan att urskilja olika instrument i låtar och musikstycken

* kunskapen om ljudnivåer och musikhörselskydd

 

Hur du får visa vad du kan:

Delta aktivt i:

*  grupparbete som sedan ska redovisas för klassen som ska framföra två positiva tankar och en sak att utveckla

* efter genomgång av hälsosamma ljudnivåer och hörselskydd kunna svara på några frågor under lektionen

Test:

 * kunna svara på vilka instrument som hörs då en eller flera  låtar spelas

* kunna nämna vilket instrument som finns på bilden och vilken familj den tillhör

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
    Mu  4-6
  • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
    Mu  4-6
  • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
    Mu  4-6

Matriser

Mu
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Redovisning av instrument
Redovisar till stor del med hjälp av text.
Redovisar med en del stödord.
Redovisar med få stödord eller helt fritt.
Ny aspekt
Test av instrument och dess familjetillhörighet
Kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Ny aspekt
Förmåga att urskilja olika instrument ur musikstycken
Kan med viss säkerhet urskilja instrument
Kan med relativt god säkerhet urskilja instrument
Kan med god säkerhet urskilja instrument
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: