Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2014-08-19 09:26 i Kronoparksskolan Karlstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
I Språkskrinet Detektiv kommer du att få ett större ordförråd och förstå fler och fler ord, du kommer att få lära dig att använda språkets verktyg och du kommer att få utveckla din förmåga att skriva berättelser. Vi kommer också att läsa boken om Pojken och Tigern, där du kommer att få träna läsning och läsförståelse. Vi kommer att träna rättstavning och vi kommer att träna oss på att skriva olika slags texter.

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera skriftligt och muntligt
 • läsa och förstå olika slags texter
 • följa språkets regler och verktyg
 • söka information och vara källkritisk

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • arbeta i Språkskrinet Detektiv, individuellt och tillsammans med andra
 • skriva olika slags texter, förhand och på datorn
 • träna rättstavning varje vecka
 • träna välskrivning/skrivstil
 • läsa Pojken och Tigern tillsammans som läsläxa
 • arbeta med läsförståelse i era böcker
 • läsa tyst i skåpboken
 • prata och lyssna tillsammans kring olika saker

ARBETSOMRÅDE

Under året kommer du att få arbeta med:

Ordkunskap
-ordklasser
-analogier
-talesätt
-synonymer
-homofoner

Språklära
-alfabetisk ordning
-vokaler och konsonanter
-antonymer
-förkortningar
-sj-ljudet
-skiljetecken
-tj-ljudet
-frågeord

Skrivning
-berättelser med inledning, handling och avslutning
-faktatexter
-instruktioner
-illustrationer
-planering och utvärdering
-handstil och dator

Läsning
-högläsning
-skåpbok
-Pojken och Tigern
-läsförståelse 

Tala och Lyssna
-högläsning
-berätta för varandra
-intervjua
-gemensamma samtal
-genomgångar

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera så att åhöraren förstår
 • berätta, förklara och argumentera så att läsaren förstår
 • läsa och förstå det du läser
 • använda dig av och följa de språkliga reler och verktyg vi arbetat med
 • söka information och förhålla dig kritisk till denna

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • klarat de nationella proven för år 3
 • klarat olika diagnoser och tester vi gör under året

KUNSKAPSKRAV FÖR GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 3

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: