Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So: val 2014

Skapad 2014-08-19 10:10 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Under V35-37 kommer du att träna dig i hur ett riktigt val i Sverige går till. Du kommer att få lära dig vad de olika partierna står för.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Val 2014

Innehåll

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi i under arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Detta kommer vi att arbeta med under arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

De här kunskapskraven är kopplade till arbetsområdet:

Dessa arbetsformer använder vi oss av:

Genomgångar, film och din uppgift blir att bilda din enfrågeparti och redovisa för klassen.

Så här kommer vi att träna dig gällande ansvar och inflytande i arbetsområdet:

Du får välja en fråga som du kan fördjupa dig i tillsammans med din klass.

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Muntlig utvärdering efter avslutad moment.

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:

Bedömningen kommer att ske i form av att du får träna dig i att fördjupa dig i ett område  samt att redovisa dina resultat för klassen.

Det här läromedlet och materialet använder vi oss av:

Puls och genomgångar av läraren. Specialmaterial från läraren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: