Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7- LA GRAMÁTICA

Skapad 2014-08-19 10:42 i Vasaskolan Hedemora
Vi arbeta med basgrammatik i spanska: artiklar, verb, adjektiv och genitiv.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi går igenom artiklar, adjektiv, verb och genitiv på spanska.

Du börjar lära dig att använda språket genom att bygga egna meningar.

Innehåll

Konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

  • M2
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • M2  4-9
    Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska ni kunna:

  • - använda obestämda/bestämda artiklar i meningar av olika slag både muntligt och skriftligt
  • - böja och använda både regelbundna och en del oregelbundna verb muntligt och skriftligt
  • - använda adjektiv med rätt ändelse muntligt och skriftligt
  • - använda genitiv på ett korrekt sätt samt förstå skillnaden mellan svenskan och spanskans genitivUndervisning

Under terminens gång kommer vi att arbeta mycket med grammatik parallellt med den "vanliga" undervisningen. Det vi ska fokusera på är artiklar, verb, adjektiv och genitiv. 

För att se att ni tagit till er det vi tränat på lektionerna kommer vi att ha ett prov. I provet får ni chans att visa det ni har lärt er hittills av de grammatiska delarna ovan, hur de används, hur de skiljer sig från svenskan och att ni själv kan använda dem i kortare meningar/översättningar. 

Inför provet kommer ni att få ett häfte som vi går igenom tillsammans och extra övningar kommer att finnas i klassrummer.

Bedömning

I provet kommer jag att bedöma hurvida ni förstår de olika grammatiska momenten, kan visa på skillnader mellan svenska och spanska och kan använda de olika delarna i meningar. Se matrisen nedan.

Matriser

M2
LA GRAMÁTICA

LA GRAMÁTICA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LOS ARTÍCULOS
Du visar att du kan enstaka artiklar, singular eller plural, feminina eller maskulina.
Du visar att du kan samtliga artiklar, singular och plural, feminina och maskulina.
Du visar att du kan använda artiklarna på ett korrekt sätt i olika meningar och översättningar.
LOS VERBOS
Du visar att du delvis förstår hur regelbundna och oregelbundna verb fungerar. Du visar att du kan ett flertal böjningsformer av olika verb.
Du visar att du kan samtliga böjningsformer av regelbundna verb och/eller samtliga böjningsformer av oregelbundna verb som vi gått igenom. Du kan använda ett flertal verb på ett korrekt sätt i meningarna.
Du visar tydligt att du förstår hur samtliga verb vi gått igenom fungerar och böjs efter person. Du kan använda samtliga verb på ett korrekt sätt i meningar.
LOS ADJETIVOS
Du visar att du delvis förstår hur adjektiven i spanskan fungerar och böjs efter maskulin/feminin och/eller singular/plural.
Du visar att du förstår hur adjektiv fungerar och böjs efter maskulin/feminin och singular/plural. Du kan sätta in enstaka adjektiv i meningar.
Du visar att du tydligt förstår hur spanska adjektiv fungerar, hur dessa böjs och hur de placeras i meningar.
EL GENITIVO
Du visar att du förstår vad genitiv är och kan ge exempel på en mening med genitiv i.
Du visar att du förstår vad genitiv är. Du kan ge exempel på en mening med genitiv i. Du visar att du förstår var genitiv ska placeras i meningen.
Du visar tydligt att du förstår vad genitiv är och kan ge exempel på hur det används i en mening med korrekt placering på spanska. Du kan även använda det på ett korrekt sätt när du översätter meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: