Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varlaskolan åk 9, Taluppfattning och tals användning.

Skapad 2014-08-19 10:54 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
O.R enskild planering i matematik
Grundskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Du har nått målet när du kan

  • Förklara på vilket sätt vårt talsystem är indelat i grupper.
  • Utföra beräkningar med negativa tal.
  • Uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform.
  • Utföra beräkningar med tal i potensform.
  • Förklara sambandet mellan prefix och tiopotenser.
  • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
  • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Planering

v. 34 Läs s. 8-9 och skriv upp de olika begreppen. Se film om talmängder: https://www.youtube.com/watch?v=zNAnKVETucg&list=PL36DUELaLN1rMT-jWfqW4KssfBLr6kO63

Se film om prioriteringsregler: https://www.youtube.com/watch?v=zQp4OVyOj20

Se film om bråktal: https://www.youtube.com/watch?v=3znVUIf-bX0

Titta på uppgifterna på s. 11. Gör de uppgifter som du behöver träna på.

v. 35: Titta på film om negativa tal:

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2227&no_cache=221454197

Gör gröna uppgifterna på s. 19.

Titta på film om potenser:

https://www.youtube.com/watch?v=Tr6W2NWyhEQ

https://www.youtube.com/watch?v=PzJF3IYR0pc

Gör uppgifterna på s. 25

Se film:

https://www.youtube.com/watch?v=j3bTxI1XjCs

och

https://www.youtube.com/watch?v=j3bTxI1XjCs

 Läs s. 29-31

Gör gröna uppgifterna på s. 31 och 32.

v. 36

Gör uppgifterna på s. 35

Se film:

https://www.youtube.com/watch?v=j3bTxI1XjCs

Läs s. 36-37

Gör gröna uppgifterna s. 38-39

Se film:

https://www.youtube.com/watch?v=mYTDYrfnI7o

Gör gröna uppgifterna s. 44

Läs sammanfattningen s. 48

v. 37

Gör blandade uppgifter s. 49-50

Gör "Kan du begreppen?" på s. 52

Gör "Kan du förklara?" på s. 52

Välj 3 olika problemlösningsuppgifter på s. 57 och gör dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9, Generell bedömningsmatris

F
E
C
A
**Förmågan att: Formulera och lösa PROBLEM, värdera valda strategier och metoder.**
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som bara delvis fungerar.
Förstår nästan problemet helt, väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar samt presenterar en fullständig lösning.
Förstår problemet, ser samband och väljer lämplig metod samt presenterar en generell fullständig lösning.
**Förmågan att: Använda och analysera matematiska BEGREPP och samband mellan dem.**
Presenterar ett svar utan redovisad tankegång.
Presenterar ett svar med en tankegång som dock är ofullständig. Språket är begripligt och möjligt att följa men är företrädesvis vardagsspråk.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister. Språket är välstrukturerat och tydligt och eleven använder ett matematiskt språk.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt. Är aktiv och engagerad, bidrar med egna ideèr och lösningsförslag.
**Förmågan att: Välja och använda lämpliga METODER**
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som bara delvis fungerar.
Förstår nästan problemet helt, väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar samt presenterar en fullständig lösning.
Förstår problemet, ser samband och väljer lämplig metod samt presenterar en generell fullständig lösning.
**Förmågan att: Föra och föra MATEMATISKA RESONEMANG**
Överväger inte svarens rimlighet.
Överväger svarens rimlighet men drar inte korrekta slutsatser.
Överväger svarens rimlighet drar delvis korrekta slutsatser.
Överväger svarens rimlighet och drar korrekta slutsatser.
**Förmågan att: KOMMUNICERA MATEMATISK.**
Deltar ej i diskussioner. Presenterar ett svar utan redovisad tankegång.
Deltar något i diskussioner. Presenterar ett svar med en tankegång som dock är ofullständig.
Följer och prövar andras resonemang. Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Tar del av andras argument och för diskussionen framåt. Bemöter andras åsikter på ett konstruktivt sätt. Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: