Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation i tal och skrift

Skapad 2014-08-19 11:13 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Med hjälp av retoriken skriver du och håller ett tal och argumenterar för dina åsikter i diskussioner och debatter.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Arbetsområdet har tre delar.

1) Skriva ett tal.

2) Hålla ett tal för klassen.

3) Planera och genomföra diskussioner och debatter i grupp.

Det är också att lära dig använda retorikens olika steg när du planerar och genomför ditt tal och när du diskuterar.

"Det bästa sättet att lära sig tala är att iaktta goda talare och att försöka efterlikna dem" Aristoteles

Innehåll

Arbetsbeskrivning

När? Uppstart vecka 35
Hålla tal: Fredag vecka 38
Diskussioner:
Kontinuerligt

Korta genomgångar och övningar varje tisdag

1) Du kommer att få förbereda och genomföra ett eget argumenterande tal om något du vill förändra.

2) Du kommer att få träna på och lära dig att argumentera en debatt.

Arbetsmaterial: Genomgångar, film och stenciler. 

Bedömning


Jag kommer att bedöma:

  1. hur väl du kan hålla ett tal - när det gäller struktur, innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  2. hur väl du kan skriva ett tal när detgäller språklig variation (ordförråd som passar texttypen ), textbindning (hur du länkar satser och meningar i varandra) anpassning till texttypen (se instruktion om debattartiklar) och språkliga normer (t ex stavning, stor och liten bokstav, skiljetecken).
  3. hur väl du kan diskutera och argumentera och bemöta olika åsikter i en debatt/diskussioner. 

 

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris svenska 7-9

E
C
A

Sv SvA
Kunskapskraven i svenska åk 7-9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Skrivteknik
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning.
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med i **huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Respons och bearbetning
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Diskutera och argumentera
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller bredda dem.
Muntliga redogörelser
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: