Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kattugglorna: Vad kan bra lärande möten vara på Fågelsångs förskola?

Skapad 2014-08-19 14:12 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
På förskolorna inom Fågelsångs ansvarsområde vill vi ha en övergripande nyfikenhetsfråga, ett tema, som ska ses som en röd tråd utan slut. Läsårets nyfikenhetsfråga ska vara så vid att den ger utrymme för barnens olika intressen och åldrar. Läsårets nyfikenhetsfråga bryts ner i olika projekt utifrån barnens tankar och idéer.Våra prioriterade mål finns med som en ingrediens i projekten. Läsåretsnyfikenhetsfråga är: Vad kan lärande möten vara?
Förskola
Förskolan är första ledet i det livslånga lärandet.

Hösten 2014 börjar fem nya pedagoger på Fågelsångs förskola. Det kommer innebära nya spännande möten, både med pedagoger, barn och miljöer. Barnen och vi är självklart med i processen och vi vill ha en medvetenhet kring den.

Innehåll

Mål och målkriterier för projektet

Vårt mål är att Kattugglorna ska uppleva att Fågelsångs förskola är en trygg, lärorik och stimulerande plats att vara barn på. 

Vi vill att Kattugglorna ska vilja vara på förskolan, vi vill att de ska visa alla känslor, vi vill att de ska vara nyfikna, att de ska våga fråga och ifrågasätta. Vi vill att de ska känna sig lyssnade på, att de känner att vi vill möta dem, och att vi lyckas att möta dem på samma kanal. Vi vill att vi är trevliga, empatiska och intresserade av varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Metoder och arbetssätt

Vi kommer använda oss mycket av sagor, lekar och drama när vi jobbar med värdegrunden.

Gällande den pedagogiska miljön inne på Fågelsångs förskola kommer vi använda oss av varandra, både av barnen och pedagogerna, vi kommer använda oss av forskning om pedagogiska lärmiljöer.

Vi vill tillsammans med Kattugglorna göra upp "regler" och rutiner som gör våra dagar tillsammans roliga och lärorika.

 

Lärande miljö/pedagogisk miljö

Vi vill skapa en rik pedagogisk miljö, att varje sak ska vara hel och fylla en pedagogisk funktion. Vi vill att varje sak har sin plats och att det är tydligt utmärkt med både ord och bild. Vi vill att den pedagogiska miljön på förskolan ska locka barnen till lek, kreativitet, lärande, samspel och utforskande. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet, vilket också bör synas.

Så här börjar vi

Vi börjar med att fotografera våra utrymmen, som vi kan reflektera över och utveckla tillsammans. Vi börjar också med stort fokus på värdegrundsarbete då trygghet och att alla barn blir sedda och respekterade är viktiga faktorer för att utvecklas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: