Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande möte med varandra på Gökungarna

Skapad 2014-08-19 14:23 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
På förskolorna inom Fågelsångs ansvarsområde vill vi ha en övergripande nyfikenhetsfråga, tema, som ska ses som en röd tråd utan slut. Läsårets nyfikenhetsfråga ska vara så vid att den ger utrymme för barnens olika intressen och åldrar. Läsårets nyfikenhetsfråga ska brytas ner i olika projekt utifrån barnens tankar och idéer. Det här läsåret har vi nyfikenhetsfrågan - vad kan bra möten vara?
Förskola
...

Innehåll

Målkriterier

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

Metoder och arbetssätt

För att nå upp till vårt mål om att skapa trygghet för barn och föräldrar kommer vi att ha individanpassad inskolning. Vi kommer att vara lyhörda för barnens behov och intressen för att lära känna dem och kunna möta dem på deras nivå. Vi vill informera föräldrarna och göra dem medvetna om deras möjlighet till delaktighet i verksamheten och att vi värdesätter deras åsikter och intresse.

Pedagogisk miljö

Vi erbjuder en variation av material och leksaker för att sedan anpassa utbudet efter barnens intressen.

Så här börjar vi

Vi hälsar barn och föräldrar välkomna och delar ut information.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: