Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2014

Skapad 2014-08-19 15:23 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Supervalåret fortsätter. För några månader sedan röstade Europa till Europaparlamentet och nu är det det dags för riksdagsval i Sverige. Den 14 september får vi svar på många spännande frågor: Kommer de partier som styr nu att fortsätta sitt styre fyra år till eller kommer det bli regeringsskifte? Kommer partiet feministiskt initiativ in i riksdagen? Hur ska det gå för de små partierna, centerpartiet och kristdemokraterna, som riskerar att inte få tillräckligt med röster? Vi ska också diskutera vad demokrati innebär och hur kan det synas i vår vardag? Hur kan man påverka och varför är det viktigt att rösta?
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
...

Innehåll

Mål från Lgr-11


Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Konkretiserade mål

Du ska få möjlighet att utveckla:

-kunskaper om vad som kännetecknar en demokrati och vad det innebär att ett land har demokrati eller diktatur.

- förståelse för vad som är ett demokratiskt beslut och hur man kan använda demokratiska processer i din närhet/vardag. 

- kunskap om att det finns olika partier, vilka som ingår i regeringen och något om vad som skiljer dem åt.

- förståelse för politiska begrepp som demokrati, diktatur, parti, regering, riksdag, majoritet/minoritet,  representativ/direkt demokrati, mandat.

- kunskap om vad man bestämmer i kommun, landsting och riksdag. 

- kunskap om hur man kan påverka beslut på olika nivåer.

- förmågan att argumentera i text

- förmåga att delta i samtal och diskussioner.

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att se på programserien "Dröm om demokrati" från UR och jobba med frågor kring dem. 

Vi kommer ha gruppdiskussioner och samtal

Vi kommer läsa texter.

Vi kommer jobba i grupp med att skapa egna partier, välja en eller flera viktiga frågor och träna på att argumentera för dessa.

Vi  kommer ha valdebatt och röstning

vi kommer att skriva argumenterande texter

Bedömning

Vi bedömer i vilken utsträckning du:

- kan förklara vad som kännetecknar en demokrati och vad det innebär att ett land har demokrati eller diktatur.

- har förståelse för vad som är ett demokratiskt beslut och hur man kan använda demokratiska processer i din närhet/vardag. 

-  har kunskap om att det finns olika partier, vilka som ingår i regeringen och något om vad som skiljer dem åt.

-  har förståelse för politiska begrepp som demokrati, diktatur, parti, regering, riksdag, majoritet/minoritet,  representativ/direkt demokrati, mandat.

-  har kunskap om vad man bestämmer i kommun, landsting och riksdag. 

- har kunskap om hur man kan påverka beslut på olika nivåer.

-  kan argumentera i text

- kan delta i samtal och diskussioner.

 

Vi kommer att bedöma genom skriftligt test, skrivuppgift och diskussion/samtal. 

 

Matriser

Sv Sh
Valet 2014

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Sv Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: