Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Valet 2014

Skapad 2014-08-19 17:21 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Arbetsområde kring demokrati och Valet 2014.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, i skolan, på jobbet och i övriga delar av landet tas det dagligen olika beslut.

Vi ska under några veckor arbeta med demokrati och lära oss om hur Sverige styrs.

I september är det val i Sverige. Vi kommer att diskutera hur ett val går till. Vem får rösta? Varför ska man rösta?

Vi kommer också att genomföra ett eget val där vi tränar på att argumentera för våra åsikter och föra fram viktiga budskap.

Innehåll

Syfte

Här är några mål som vi arbetar med under detta arbetsområde:

- Att kunna uttrycka sin åsikt kring frågor i samhället och kunna argumentera för sina åsikter (inom elevens närhet: skola, klassen, familjen)

- Kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- Kunna förstå hur människor och samhället påverkar varandra och hur de förändras

- Förstå samhällsstrukturer i vårt land som riksdag, regering och kommun men även elevråd, klassråd och lokala strukturer

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Arbetets innehåll

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi kommer att läsa texter och se filmer som handlar om demokrati. Här ska ni få reflektera och diskutera kring innehållet. Ni får också lära er viktiga ord och begrepp som har med området att göra.
 • Vi kommer att lära oss vad regering och riksdag gör och vad de har för olika uppdrag.
 • Vi kommer att lära oss om de olika politiska partierna.
 • Ni kommer att i grupper få presentera egna "låtsaspartier". I samband med detta kommer vi att hålla ett eget val. Ni kommer även att tillverka valaffischer med ett partiprogram som presenteras för klassen.
 • Ett skriftligt prov kommer att finnas med i avslutningen där ni får chans att visa dina kunskaper i arbetsområdet.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • vara aktiv och delaktig i muntliga övningar/diskussioner i klassrummet. 
 • framföra egna åsikter och argument. Tillsammans med en klasskamrat kommer du att tillverka en valaffisch där ert partis program presenteras för klassen. Ni får då också träna på att bemöta andras argument och åsikter. Detta arbete (både affischen och presentationen) kommer vi att bedöma. 
 • förstå ord och begrepp inom arbetsområdet. Du ska också visa dina kunskaper kring hur riksdag, regering och kommuner fungerar, hur ett val går till, vad politiska partier är, vad demokrati är för något. Detta kommer att ske med ett skriftligt prov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: