Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om demokrati 2014 av Vem bestämmer?

Skapad 2014-08-19 19:47 i Trollbacksskolan Västerås Stad
Ett arbetsområde om demokrati och regler.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vem bestämmer och hur går det till i en demokrati?

Under det här temat kommer vi lära oss mer om hur beslutsprocessen ser ut i en demokrati. Vilka regler har vi? Varför finns dem? Hur skulle det se ut om de inte fanns?

Vi kommer att lära oss nya ord och begrepp och vad de betyder.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi lever i en demokrati och skolan ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt.Med anledning av att det är val i år så ska lära oss vad våra riksdagspartier heter och känna igen några symboler.

Frågor vi ska fördjupa oss i är:
 * Vad innebär det att leva i en demokrati?
 * Vad har vi för rättigheter och skyldigheter?
 * Hur fattas beslut i en demokrati?

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa texter och se filmer. Utifrån dem ska vi diskutera olika situationer i klassen.
Frågor vi ska beröra när vi diskuterar situationer och specifika regler:

 •  Hur kunde det bli så här? ( i en viss situation)
 •  Kan man göra på något annat sätt?
 •  Varför behövs regeln?
 •  Hur skulle det vara om det inte fanns regler?

 

Vad som kommer att bedömas:

Du deltar aktivt i övningarna vi gör i klassrummet.

Du deltar i samtal om normer och regler i vardagen och visar att du kan ge exempel på varför de kan behövas.

Du kan beskriva hur exempelvis ett klassråd brukar organiseras och genomföras.

Du känner till några av våra riksdagspartier och några av deras symboler.

Du förstår vad ordet demokrati betyder.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att vara aktiv i diskussioner i klassrummet kring normer och regler.
Genom att förklara dina egna ställningstaganden och lyssna på vad andra säger.
Genom att visa i värderingsövningar och kompissamtal att du kan stå för en åsikt eller för något du gjort. Du kan respektera andras åsikter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: