👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi - det kretsar kring el.

Skapad 2014-08-19 20:48 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta undersökande, lära oss om energi och el.
Grundskola 5 Fysik Teknik
Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Temat Energi - det kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick när elektriciteten och glödlampan uppfanns för länge sedan.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

  • Frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället.
  • Några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren.
  •  Samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur den används i vardagen och i samhället. 
  • Att planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar.
  • Att jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
  • Att dokumentera dina undersökningar i text och bild.
  • Hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.
  • Hur några energikällor och elektriska föremål har förändrats över tid.
  • Olika energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön

Begrepp: elektricitet, energikälla, sluten krets, öppen krets, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator. parallell - och seriekoppling. 

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att arbeta med materialet i NTA-lådan Kretsar kring el samt läsa om olika energikällor i koll på NO boken

  Du kommer att få:

    • Göra enkla elektriska kopplingar.
    • Rita enkla kopplingsscheman.
    • Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten
    • Tillverka en strömbrytare.
    • Planera och genomföra undersökningar kring elektricitet.
    • Dokumentera dina undersökningar och resultat.
    • Testa olika materials förmåga att leda elektrisk ström.
    • Diskutera elanvändningen i världen och hur olika energikällor påverkar miljön.
    • Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter och vad de har betytt för människors levnadsvillkor.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

 • Genom att planera, genomföra och dokumentera undersökningar.
 • Genom att använda arbetsmaterialet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Genom att delta aktivt i diskussioner och samtal.
 • Genom att jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter.
 • Genom att använda fysikaliska begrepp i samtal och dokumentationer.
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6