Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2014

Skapad 2014-08-19 21:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Du kommer att arbeta med olika ideologier och diskutera vad de innebär för människor och samhälle.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Våra politiska ideologier har sin början i franska revolutionen. De har naturligtvis utvecklats och förändrats sedan dess. Vi kommer att gå igenom huvuddragen i de vanligaste ideologierna; konservatism, liberalism, socialism, fascism, nationalism, feminism och ekologism. Vi kommer att studera hur dessa ideologier har påverkat och påverkar svensk politik.

Innehåll

Mål för elev

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Genomförande

Du kommer att delta i genomgångar, diskussioner och grupparbete. 

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta i undervisningen, genomföra uppgifter och muntligt redovisa.

Elevinflytande

Undervisningen bygger på ett tidigare arbetsområde, vi startade med att tillsammans tala om vad vi redan visste och vad vi tyckte att arbetsområdet nu skulle innehålla i form av arbetssätt och variation av uppgifter.

Matriser

Sh
Bedömningen gäller samhällskunskap

-
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Sh
Förmågan att värdera och uttrycka olika ståndpunkter.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: