Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik som Politik

Skapad 2014-08-20 09:00 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Inför valet 2014 kommer vi att lyssna och analysera musik som har olika politiska budskap.
Grundskola 7 Musik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt- ningar att utveckla sin förmåga att analysera,uppleva,reflektera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Kopplingar till läroplan

  • Mu
    Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Eleverna arbetar en och en med att hitta en låt med ett politiskt budskap. Eleven analyserar text och musik, vad gäller politiskt budskap & instrument. Sätt in låten i någon av falangerna höger till vänster och redovisar inför klassen muntligt. Max 10 minuters redovisning/elev v.38-39.

Du ska ha med en bit av låten när du muntligen redovisar vad du har kommit fram i ditt arbete. Exempelvis varför denna låt. Varför du tycker som du gör.

Spotifylista

 http://open.spotify.com/user/lonehennix/playlist/4LqGyq530qXN2lcVxL4era

Bedömning

Läraren lyssnar på redovisningen och betygssätter detta utifrån hur eleven framför sina tankar och för sitt analytiska resonemang. 

Tid

V.34-38

Matriser

Mu
Musiken i Politiken

E
C
A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resone- mang om musikens olika funk- tioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessut- om kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instru- ment och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med re- lativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning ur- skilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: