Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hello again!

Skapad 2014-08-20 09:10 i Skattkärrsskolan Karlstad
Eleverna kommer utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska med fokus på ord och uttryck från Champion åk 5.
Grundskola 6 Engelska
Tänk dig att du är rockstjärna och spelar i ett band. Vilka ord och uttryck behöver du kunna för att tala om musik? Vi kommer repetera ord, uttryck och grammatik som du lärde dig i åk 5.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? v. 35-39

 • engelska texter
 • skrivuppgifter på engelska
 • muntliga övningar
 • hörövningar

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

 • läsa och samtala om innehållet olika texter som handlar om musik
 • läsa och översätta texter tillsammans med andra för att träna uttal och förståelse
 • träna på att själv prata/skriva om musik
 • lyssna på musik-radioprogram och göra hörövningar
 • jobba med musikord enskilt och med andra
 • följa instruktioner i olika övningar
 • repetera verb och olika böjningsformer i olika övningar
 • komparera adjektiv i olika övningar
 • sjunga engelska sånger

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

* berätta om min favoritmusik/artist
* förstå när någon annan berättar om musik
* skriva olika musikord på engelska
* komparera några adjektiv och böja några verb
* förstå det mesta av vad texterna vi läser handlar om
* kunna läsa delar av texterna vi arbetar med för andra
* läsa,lyssna till och följa instruktioner på engelskaKopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska: 

* arbeta med muntliga och skriftliga uppgifter under arbetspassen
* läsa texter tillsammans i grupp och diskutera innehållet
* följa de instruktioner jag får
* göra diagnos i slutet av arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: