Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsrummet - Zick Zack

Skapad 2014-08-20 09:20 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Under arbetsområdet ska du:

* få lära dig att använda olika lässtrategier för att få bättre förståelse för texter du läser.

*få lära dig att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och skriven.

*lära dig att förstå att dina tidigare kunskaper är viktiga för att förstå det du läser.

*lära dig att läsa olika typer av texter med flyt och förståelse.

*få möjlighet att öka ditt ordförråd.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få arbeta med texterna i Läsrummet med hjälp av lässtrategierna: spågumman, reportern, detektiven, konstnären och cowboyen.

Vi kommer att arbeta med "EPA-metoden" (enskilt - par - alla)

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Du kommer att få göra en självbedömning av hur du använder lässtrategierna i matrisen läsfixarna.

Jag bedömer din läsförståelse i matrisen Läsrummet - Zick Zack årskurs 5 och 6. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: