Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New start

Skapad 2014-08-20 10:28 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Vi kommer att delta i enkla samtal, ställa frågor och svara på frågor.
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att läsa enkla dialoger, men också träna på att göra egna dialoger.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska lära dig att kunna delta i enkla samtal, kunna hitta på egna dialoger och bli säkrare på att tala engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Det som kommer att bedömas är din förmåga att kunna uttrycka dig enkelt och begripligt så att du kan göra dig förstådd på engelska.

Att du visar att du förstår innehållet i de dialoger vi arbetar med.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa och lyssna på engelska samtal och dialoger.

Vi kommer också att hitta på egna samtal och dialoger.

Vi ska träna på hur man själv kan ställa enkla frågor och hur man kan svara om man själv får en fråga på engelska.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: