Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering förstå andras perspektiv augusti-14

Skapad 2014-08-20 14:30 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum: 2013-11-13

Antal barn: 2

Utvärderat datum:2014-08-20

Innehåll

Mål från läroplanen 1mål/papper IUP/AVD Utvecklingsområde

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Vad ska göras?

Vi ska stödja barnen i deras konflikthantering och i deras bemötande med andra barn och vuxna på förskolan.

Vem ansvarar? När? (dag,gy,utelek)

Arbetslaget

Dagligen

Vilka förmågor vill vi att barnen ska utveckla?

Att barnen ska utveckla sin förmåga att förstå de yngre barnens handlande och få vuxenstöd i dessa situationer.

På vilket sätt har barnens förmågor utvecklats/Hur ser vi det?

Barnen har utvecklat sin förmåga att lyssna genom att vi vuxna hjälper dem att stanna i situationerna tills konflikten är utredd. 

Barnen använder språket istället för handgripligheter vid konfliktlösning. Barnen reder ut en del konflikter utan vuxenstöd.

Barnen lyssnar på kompisarnas förklaringar och får sedan ge sitt perspektiv på vad som hänt. De får sedan tillsammans komma fram till en lösning med en vuxen som stöd.

Vilka åtgärder ska avd vidta? Analys/bedömning (utifrån avd arbete)

Vi vuxna måste vara närvarande och hjälpa dem att lyssna på varandra och försöka förstå konsekvenser av sitt handlande. Vi finns som stöd i konflikthanteringen så alla inblandade barn får möjlighet att förklara situationen utifrån sitt perspektiv och att de andra stannar kvar och lyssnar på sin kamrats perspektiv.

Vi fortsätter att finnas som stöd vid barnens konflikthantering genom att hjälpa dem att stanna kvar men de får själva komma med förslag på hur de ska lösa konflikterna tillsammans.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: