Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Legobygge

Skapad 2014-08-20 14:34 i Harbo skola Heby
Bygga lego är kul. Och det är teknik. Vi bygger med tekniklego efter ritningar. Vi skriver byggrapport, ställer hypoteser och drar slutsatser.
Grundskola 3 – 4 Svenska Teknik
Bygga med lego är skoj, det är teknik.

Vi skriver byggrapport och bygger efter ritning. VI ställer hypoteser och drar slutsatser.

Innehåll

1. Vad står det i läroplanen?

 Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

2. Vad bedömer jag?

Jag kommer att bedöma;

- din förmåga att skriva en byggrapport

- din förmåga att bygga efter en ritning

- din förmåga att föra gruppens arbete framåt

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

3. Vad ska vi göra?

Ni arbetar i grupper. Ni börjar med att välja en ritning och därefter skriver ni i byggrapporten. Byggrapporten ska fyllas i flera gånger under baggandet. Alla behöver både bygga och skriva. När ni är klara med ert bygge fotograferas det och klistras på byggrapporten.

 

Matriser

Sv Tk
Allmän bedömningsmatris Harbo skola

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket gody nivå
Skriva byggrapport
Bygga enligt ritning
Föra gruppens arbete framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: